1. BAYEZİD YILDIRIM, SULTANI İKLİMİ RUM

1. Bayezid Yıldırım, Sultanı iklimi Rum

İstanbul’un Kuşatılması:

Bizans’ın Osmanlı Devleti’ne karşı Avrupa devletlerini kışkırtması ve Karamanoğulları Beyliği ile ittifak hâlinde olması üzerine I. Bayezid, İstanbul’u kuşattı. Haçlı ordusunun Bizans’a yardım etmek amacıyla Niğbolu Kalesi’ni kuşatmasından dolayı kuşatma kaldırıldı. Niğbolu Savaşı’ndan sonra İstanbul tekrar kuşatıldı. Bizans’a gelebilecek yardımları engellemeyi amaçlayan Yıldırım Bayezit, Anadolu Hisarı’nı (güzelce hisar) yaptırdı.

Osmanlı ordusundaki toplar, İstanbul surlarını yıkmada yetersizdi. Ayrıca Anadolu ve Rumeli’deki Osmanlı topraklarında karışıklıklar çıkmıştı. Bunların üzerine İstanbul kuşatması kaldırıldı. Bizans’ın Avrupa devletlerini tekrar kışkırtması nedeniyle 1400 tarihinde İstanbul bir kez daha kuşatıldı.

Bu kuşatma ise doğuda Timur tehlikesinin görülmesi üzerine kaldırıldı. Buna rağmen Bizans ile istenen şartlarda bir antlaşma yapıldı.

Bu antlaşmaya göre:

  • İstanbul’da bir Türk mahallesi kurulacak ve bir cami yaptırılacaktı.
  • İstanbul’da Türklerin davalarına bakmak için bir kadı tayin edilecekti.
  • Bizans, Osmanlı Devleti’ne her yıl vergi verecekti.

Niğbolu Savaşı (1396):

Yıldırım Bayezit 1393’te Bulgar krallığını ortadan kaldırarak Bulgaristan topraklarının büyük bir kısmını Osmanlı Devleti’ne kattı. Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda ilerlemesi ve İstanbul’u kuşatması üzerine Papa IX. Bonifas’ın girişimleriyle Macar kralı Sigismund komutasında yeni bir Haçlı ordusu hazırlandı.

Haçlı Ordusu: Macar, Fransa, İngiltere, İskoçya, Almanya, Hollanda, Avusturya, İtalya, İsviçre ve Güney Avrupa kuvvetlerinden oluşuyordu.

Haçlılar Niğbolu Kalesi’ni kuşattılar. Bu sırada İstanbul’u kuşatmış olan Yıldırım Bayezit, durumu haber alır almaz kuşatmayı kaldırarak hızla Niğbolu’ya hareket etti.1396 yılında yapılan savaşta Osmanlı ordusu Haçlıları yenilgiye uğrattı.

Niğbolu Zaferi sonucunda:

Osmanlı Devleti’nin Avrupa üzerindeki baskısı arttı.

Avrupa’da Osmanlı aleyhine en büyük güçlerden biri olan Macarlar etkisiz duruma geldi.

Eflâk ve Boğdan Osmanlı üstünlüğünü tanıdı.

Bulgar krallığına tamamen son verildi.

Balkanlarda güvenliği sağlayan Yıldırım Bayezit, Türk birliğini sağlamak için Anadolu’ya yöneldi.

Halife, Niğbolu Savaşı’nı kazandığı için Yıldırım Bayezit’e

(Anadolu’nun Sultanı) unvanını verdi.

Böylece Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasındaki etkinliği ve saygınlığı arttı.Osmanlı Devleti’nin Türk Beylikleri üzerindeki etkinliği artarak Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanması kolaylaştı.

Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak için yapılan faaliyetler, I. Bayezid döneminde daha da hızlandı. Yıldırım Bayezit döneminde Türk birliği savaş yoluyla sağlanmaya çalışıldı.

Bu amaçla,

Saruhanoğulları,

Aydınoğulları,

Menteşeoğulları,

Tekeoğulları

Germiyanoğulları,

Karamanoğulları,

Hamitoğulları,

Eretna Beyliği-Kadı Burhanettin

Candaroğulları’nın Kastamonu kolu Osmanlı topraklarına katıldı. Böylece Anadolu Türk birliği büyük ölçüde sağlanmış oldu.

Yıldırım Bayezit, 1399’da Memluklere bağlı olan Dulkadiroğulları Beyliği’nden Malatya, Besni, Darende ve Elbistan’ı alarak sınırlarını Orta Fırat’a kadar genişletti. Bunun üzerine Osmanlı Devleti’yle Memluklerin arası açıldı. Anadolu’da Timur tehdidinin başladığı sırada yaşanan bu gerginlik Osmanlı Devleti’nin aleyhine oldu. Bu sebeple Memlukler, Ankara Savaşı’nda Timur’a karşı Osmanlı Devleti’ne destek vermedi.

Diğer Faaliyetleri

Gelibolu’da ilk büyük Osmanlı tersanesi

Anadolu Beylerbeyliği (Kütahya)

Ankara Savaşı (1402)

Yıldırım Bayezit’in Anadolu’daki fetihleri sonucunda Osmanlı Devleti ile Timur devleti sınır komşusu hâline geldi. Çin üzerine sefer düzenlemek isteyen Timur, arkasında güçlü bir devletin olmasını istemiyordu. Bu sorunu çözmek için Anadolu’ya sefer düzenledi.

I. Bayezid, Timur’a esir düştü. Sekiz ay Anadolu’da kalan Timur, gittiği her yere Yıldırım’ı da götürdü. Akşehir’e geldiklerinde Yıldırım Bayezit hastalanarak öldü (1403). Timur ise ülkesine döndükten sonra çıktığı Çin seferinde hastalandı ve Otrar kentinde öldü (1405).

Ankara Savaşı sonucunda:

  • Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu.
  • Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetihleri durdu.
  • Anadolu’da sosyal ve ekonomik düzen bozuldu.
  • Uzun süredir kuşatma altında olan İstanbul’un fethi gecikti.
  • Yıldırım Bayezit’in oğulları arasında 11 yıl süren ve adı verilen taht mücadeleleri başladı.
  • Timur’un çekilmesiyle Anadolu’nun doğusunda güçlenen Akkoyunlu Devleti Osmanlıları tehdit etmeye başladı.