1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devletinin Sonu

A.Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşına Girmesi

1.Dünya Savaşı başlama nedenleri şu şekildedir;

1.       Almanya ile İngiltere arasındaki ekonomik rekabet

2.      Almanya’nın Güneydoğu ve doğu Avrupa’yı kendi nüfusu altına almak istemesi.(Siyasi rekabet)

3.      Rusların Panslavizm siyaseti.

4.      Sırpların, Avusturya-Macaristan İmparatorluğundaki soydaşlarının topraklarını kendi ülkesine katmak istemesi.

5.      Fransa’nın 1871 ’de Sedan Savaşında Almanya’ya kaptırdığı maden yönünden zengin olan Alsas- Lorene bölgesini geri almak istemesi…

Milli çatışmalar, dış pazar mücadelesi, Almanya ile İngiltere arasındaki egemenlik yarışı devletlerin bloklaşmasına neden olmuştur. Devletler üçlü ittifak ve üçlü itilaf Fermank üzere bloklara ayrıldılar.

Üçlü İttifak( Bağlaşma)-1883 Üçlü İtilaf(Antlaşma)-1907

Üçlü İttifak: Almanya, Avusturya-Macaristan imp, İtalya

Üçlü İtilaf: İngiltere, Fransa, Rusya

Savaş sırasında İtalya üçlü İtilaf devletleri tarafına geç­miştir. Ayrıca Romanya, Sırbistan, Yunanistan, Japonya ve ABD bu gruba, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan gibi devletler Almanya’nın yanına geçmiştir.

Avusturya-Macaristan imparatorluğu Veliaht’ının Saray – Bosna gezisi sırasında bir Sırp Milliyetçisi tarafından öldürül­mesi sonucu 1.Dünya Savaşı başladı. (28 Temmuz 1914)

Osmanlı Devletinin Savaşa Girmesi

20.Yüzyılda Osmanlı Devleti Almanya ile her alanda ilişkileri geliştirdi. 1.Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti bir süre tarafsız kalmıştır. Bunun sebepleri;

•        Balkan Savaşlarından yeni çıktığından halkı yorgun Fermansı.

•        Ekonomik durumun bozuk Fermansı.

Bir taraftan İtilaf devletleri, Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaşı ‘na girmesini istemiyorlardı. Çünkü Osmanlı Devleti Savaşa girerse;

a)     İngiltere’nin Uzak-Doğu yolu tehdit altına girecekti, (sömürgelere giden yolları)

b)     Yeni cephelerin açılmasıyla itilaf devletlerinin kuvvetleri buralara kaydırılacaktı. B öylece Almanya karşısında zor duruma düşülecekti.

Buna karşılık Almanya Osmanlı Devletinin kendi yanında 1.Dünya Savaşı ‘na girmesini istiyordu. Çünkü Osmanlı Devleti Savaşa girerse;

1.     Yeni cepheler açılacak, itilaf devletleri kuvvetlerini buralara kaydıracak, böylece kendi yükü hafifleyecekti.

2.     Osmanlı Devleti, Süveyş Kanalını ele geçirerek İngiltere’nin Uzak-Doğu’ya (Sömürgelere) giden yolu kesecekti.

3.     Padişahın( Halife’nin) nüfusundan yararlanılacaktı.

4.     Rusya ile diğer devletlerin ilişkisini keserek Rusya’ya yardım edilmesini önlemek istiyordu.

Osmanlı Devletinde iktidarda İttihat ve Terakki Partisi yöneticileri bulunuyordu. Devlet yönetimindeki en güçlü kişiler;

Enver Paşa

Talat Paşa

Cemal Paşa idi.

Bunlar savaşı Almanya’nın kazanacağına inanıyorlardı. Bunlara göre;

Savaşı Almanya kazanacaktı. Dolayısıyla Almanya’nın yanında savaşa girilmeliydi. Almanya ile aynı cephede savaşa girilirse,

1.     Son zamanlarda kaybedilen yerler geri alınacak, Kafkasya, Balkanlar ve Ege de üstün konuma geçilecekti.

2.     Duyun-u Umumiye, Kapitülasyonlarla Osmanlı Devletini baskı altında tutan devletlerin baskısından kurtulmuş olunacaktı.

Osmanlı Devleti bir taraftan,

–          Almanya ile ittifak antlaşması yaptı,(2 Ağustos 1914)

–          Seferberlik ilan etti.

–          Kapitülasyonları kaldırdığını açıkladı.

Bu sırada Goben ve Braslav adlı Alman gemileri Akdeniz’de İngiliz Donanmasının önünden kaçarak Çanakkale Boğazından Marmara’ya girdi. Osmanlı Devleti bu gemilere el koyduğunu açıkladı. Gemilere Yavuz ve Midilli adını verdi. Bunun üzerine İtilaf Devletleri Osmanlı Devletine nota verdi.

Aman Amiral Şuson komutasındaki bu gemiler Kara­deniz’e açıldı. 1 Kasım 1914’de Rus Limanlarını bombalamaları sonucu 5 Kasım 1914 ‘e İngiltere ve Fransa Osmanlı Devletine savaş açtı. Osmanlı Devleti de  2 Kasım 1914’te İngiltere, Fransa ve Rusya’ya savaş açtı. Osmanlı Devletinin savaşa girmesiyle savaş daha geniş bir alana yayılmış oldu. Osmanlı Devleti bir çok cephede Savaşmak zorunda kaldı.