1. MURAT

1. MURAT (HÜDAVENDİGAR)

Osmanlı ordusu Sazlıdere Savaşı’yla Bizans ve Bulgar birleşik ordularını yenerek Edirne’yi fethetti. Edirne, I. Murat döneminde Osmanlı Devleti’nin başkenti yapıldı.

1363’te Filibe ve Gümülcine fethedildi.

Karamanoğullarının Osmanlıların gaza şöhretlerini kendilerinin de üstelenebileceğini göstermeye yönelik olarak giriştikleri Gorigos (Silifke ile Erdemli arasında bir kıyı yerleşmesi) seferi Memluk sultanının isteğiyle başlamıştı. Bu sefere beyliklerden de destek gelmişti ancak Luzinyanların yardıma gelmesiyle sefer başarısızlıkla sonuçlandı.

I. Murat Ankara’yı yeniden ele geçirmek için önce Eretna ardından da Karamanoğullarıyla savaştı.

Osmanlılar, I. Murat döneminde, Anadolu Türk birliğini sağlamada barışçı bir politika izledi. Karamanoğullarına karşı güç kazanmak isteyen Germiyanoğlu Süleyman Şah, kızını I. Murat’ın oğlu Yıldırım Bayezit ile evlendirdi. Bu evlilikle Kütahya, Emet, Simav, Tavşanlı çeyiz olarak Osmanlılara geçti.

I. Murat , Hamitoğulları’ndan da para karşılığı Akşehir, Beyşehir, Yalvaç, Seydişehir ve Isparta’yı aldı.

Karamanoğulları Beyşehir’i aldı. Bu durum savaşa sebep oldu (1387). Frenkyazısı Savaşı olarak bilinen bu savaşı Osmanlı kazandı.

Not: Taraflar arasında ilk barış yapıldı. Osmanlı ile Karamanoğlu arasında ilk ilişkiler I.Murat devrinde başlamış oldu. Karamanoğulları, Anadolu’da Osmanlı üstünlüğünü tanımış oldu.

Sırpsındığı Savaşı (1364):

Filibe’nin Osmanlı Devleti’nin eline geçmesiyle Papa V. Urban’ın teşvikiyle Avrupa’da bir Haçlı ordusu oluşturuldu. Macar kralı Layoş’un öncülüğünde Edirne’ye kadar yaklaşan Haçlıları Hacı İlbeyi gece baskını ile bozguna uğrattı.

İlk Osmanlı – Haçlı Savaşı olan Sırpsındığı Savaşının sonunda:

Edirne ve Batı Trakya daha emniyetli hâle geldi.

Edirne başkent oldu.

Bulgarlar vergiye bağlandı.

Meriç Irmağı tamamen Osmanlı’nın kontrolüne girdi.

Balkanlarda kolay ilerleme imkânı ortaya çıktı ve fetihler hızlandı.

Macarların Balkanlardaki etkisi azaldı.

II. Çirmen Savaşı (1371):

Sırpsındığı yenilgisini telafi etmek isteyen Sırplar Osmanlı kuvvetlerine karşı harekete geçti.

Çirmen’de yapılan savaşı Lala Şahin Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu kazandı.

Çirmen Savaşı sonucunda:

Makedonya’nın fethi kolaylaştı.

Bulgar kralı, ayrıca Makedonya’daki Sırp prensleri ve Bizans imparatoru Osmanlı üstünlüğünü tanıdı.

  • 1383- Kavala, Drama, Serez (Via Egnatia)
  • 1385; Pirlepe, Ohri, Manastır, Sofya
  • 1383-1387 Selanik

I.  Kosova Savaşı (1389):

Osmanlı Devleti, Çirmen Savaşı’ndan sonra Balkanlarda yeni fetihlere başladı. Ancak Lala Şahin Paşa komutasındaki Osmanlı akıncıları, Ploşnik’te Sırp ve Bosnalı kuvvetlere yenilince (Ploşnik Mağlubiyeti, 1387) Balkan devletleri yeni bir Haçlı ordusu (Sırplar, Bosnalılar, Macarlar, Hırvatlar, Lehler, Çekler) hazırladılar.

Germiyanouğlları, Saruhanoğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Hamitoğulları, İsfendiyaroğulları

I. Murat , Kosova’da savaş alanını gezerken bir Sırp askeri tarafından hançerlenerek şehit edildi.

Kosova Zaferi’nin sonucunda:

Sırplar yeniden Osmanlı’nın üstünlüğünü kabul ettiler.

Kuzey Sırbistan yolu Osmanlılara açıldı.

Bu galibiyetten sonra Tuna’nın güneyindeki Balkan topraklarında Osmanlılara karşı koyacak önemli bir güç kalmadı.

I: MURAT DİĞER FAALİYETLERİ

Vezir sayısını artırdı ilk Veziriazam (Çandarlı Halil  Paşa)

Defterdarlık, kazaskerlik(ilk kazasker Candarlı Ali Paşa), nişancılık makamları

Tımar Sistemi

Yeniçeri Ocağı kurulmuştur. (Acemioğlanlar Ocağı)

Pençik Usulü

Ülke padişah ve oğullarının malıdır (Kardeş katli)

İlk şehzade isyanı Savcı-Andronikos

İlk eyalet teşkilatı kurulmuştur. İlk eyalet Rumeli Beylerbeyliği (Manastır)