Bilimsel Gelişmeler

  • Çeliğin üretilmesi
  • Pilin icadı
  • Samanyolu Galaski’sinin keşfi

Çiçek Aşısı

  • Lady Montagu İngiltere’ye taşımıştır.
  • İngiliz Edvard Jenner geliştirdi. (18. yy)

Buhar Makinesi

  • Denis Papin
  • James Watt

XVI. ve XVII. Yüzyılda Bilim İnsanları

Kopernik, Güneş Merkezli Evren

Galile, modern fizik teleskopik astronomi İki Kainat Sistemi Üzerine Konuşmalar

Bacon, İngiliz deney ve gözlem

Kepler, gökbilimci Alman

Rudolfun Cetvelleri

Pascal, matematik, üçgen, hesap makinesi (Leibniz)

Newton, fizikçi, Principia