17. Yüzyılda Avrupa’da Bilim ve Teknik Alandaki Gelişmeler

17. Yüzyılda Avrupa’da Bilim ve Teknik Alandaki Gelişmeler

Rönesans ile başlayan bilimsel gelişmeler XVII. Yüzyıl ‘da Bilimsel Rönesansı doğurdu. Bu yüzyılda bilimlerde ilerlemeler meydana geldi 18. Yüzyılda Modem Bilimlerin temeli atıldı. Büfon, tabiat tarihini yazdı.

Bacon, gözlem ve deneyin, Descartes, Metodun önemini ortaya koydu… Bilimsel gelişmeler, teknolojik gelişmeyi sağladı. Yapılan bu çalışmalardan dolayı bu döneme Akıl Çağı denir. Bilim ve teknoloji arasındaki ilişkinin gelişmesi Sanayi İnkılâbının gerçekleşmesine ortam hazırlamıştır.

Matematik ve Astronomide

 1. Yüzyılda Layiniz,  XVII. Yüzyıl ‘da

Descartes

 • Bilimde metodun önemini açıkladı.

Kopernik

 • Polonyalı astronomi ve Matematikçidir.
 • Dünyanın ve diğer gezegenlerin dünya etrafında döndüğünü açıklamıştır. Bundan dolayı kilisenin baskısına uğramıştır.

Galile

 • Modem Fiziğin ve teleskopik astronominin kurucusudur,
 • Ticari alanda kullanılan pusula, ilkel termometre, kalp atışını ölçmek için bir sarkaç ve gelişmiş teleskopu icat etti.
 • Gezegenler ve gök çisimler üzerine çalışmalar yaptı. Bu alandaki eseri İki Kâinat Sistemi Üzerine Konuşmalar

Bocon

 • İngiliz filozof ve devlet adamıdır.
 • Bilimsel çalışmalarda deney ve gözlemin ön plana çıkarılmasını savunmuştur.
 • Önemli eserleri. Denemeler, bilimin ilerlemesi, Yeni Atlantis, Büyük Yeni Düzen’dir.

Kepler

 • Alınan gök bilimci, fizikçi ve Matematikçisidir.
 • Gezegenler üzerine çalışmalar yaptı.
 • Eseri Rudolfun Cetvelleri’dir.

Toricelli

 • Hava basıncını buldu.

Passai

 • Fransız Matematikçi, fizikçi ve düşünürdür.
 • Paskal üçgenini buldu.
 • Hesap Makinesini icat etti.(l642)

Sıvıların dengesi ve hava üzerine çalışmalar yaptı.

Newton

 • İngiliz Fizikçi Matematikçi ve astronomudur.
 • Diferansiyel ve intégral hesabını buldu.
 • Renkler ve optik üzerine çalışmalar yaptı.
 • Yer çekim kanunu buldu