17. Yüzyılda Avrupa’da Genel Durum

17. Yüzyılda Avrupa’da Genel Durum

Otuz Yıl Savaşları

Sebebi: XVII Yüzyıl içerisinde gerçekleşen Otuz Yıl Savaşları’nın nedenleri; Kutsal Roma İmparatorluğu ile İspanya Krallığının Protestanlığı ortadan kaldırmak için Protestanlara savaş açmasıdır.

XVII. Yüzyıl ‘ın 1618-1648 yılları arasında Avrupa’da otuz yıl devam mezhep savaşları yapıldı. Bu savaşlarda Almanya (Kutsal Roma- Germen İmparatorluğu ve İspanya Krallığı),

Protestan Alınan Prensleri, Fransa, Danimarka, Hollanda ve İsveç karşısında yenilgiye uğradı. Vastefalya Antlaşması imzalandı. (1648) Bu antlaşma sonrası Avrupalılar mezhep seçme özgürlüğünü elde ettiler. İsveç, Norveç ve Danimarka Protestanlığı, İskoçlar Kalvenizm’i kabul etti. Mandalılar Katolik kaldı.

Bu savaşlar sonunda;

  • Kutsal Roma imparatorluğu dağıldı.
  • İspanya güç kaybetti.
  • Fansa, Kutsal Roma -Germen imparatorluğundan toprak aldı.

İngiltere Otuz yıl savaşlarına katılmamıştır. Kraliçe I. Elizabeth otoritesini artırdı ise de çıkan Ayaklanmalar sonunda İngiltere de parlamento kuruldu.

İspanya XVII. Yüzyıl ‘da güç kaybederek sömürgelerini yitirdi.

Otuz yıl savaşları sonunda Hollanda ve İsviçre bağımsızlıklarını ilan etti.

Lehistan da ki taht kavgaları ve Rusların genişlemesi sonucu Lehistan gücünü koruyaınadı.

İsveç Otuz Yıl savaşlarında galip geldiği için gücünü artırdı.

Rusya I. Petro ile güçlendi.