19. ve 20. Yüzyıl Osmanlı Müzik, Eğlence ve Spor

19. ve 20. Yüzyıl Osmanlı Müzik, Eğlence ve Spor

Bu dönemde musiki çalışmalarını padişahlarda desteklemişlerdir.

Sultan III. Selim: Ney çalmıştır. Bir çok makam çalışması yapmıştır. Suz-i Dilara makamını bulmuştur.

Yenikapı Mevlevi hanesi müzik çalışmalarını artırmışta-. Konservatuar görümünü almıştır.

Dil Hayat Kalfa; Bu dönemde yetişen Türk müziğinin en önemli kadın bestekarıdır.

19. yüzyılda musikide batı etkisi görülmeye başladı. Yeniçeri Ocağını kapatılması ile Mehterhane kapatıldı. Yerine Mızıka-ı Hümayun (Askeri Bando) kuruldu. Burada Türk ve batı müziği öğretildi..

Bu dönemde yetişen büyük bestekârlar;

Ø  İsmail Dede Efendi; Itri Efendiyi takip etmiştir.

Ø  Hacı Arif Bey

Ø  Zekai Dede

Ø  Tamburi Cemil Bey…

XIX. yüzyılın başında Dar’ül-EIhan (Konservatuar)

açıldı. Nota ile batı müziği yapılmaya başlandı. Fakat başarı elde edilemedi…

Mesire Yerleri

Ø  Boğaziçi

Ø  Haliç…

18-19. yüzyıllarda eğlence hayatında batı etkisi görülmeye başladı. Karagöz, meddahlık ve orta oyunu varlığım sürdürdü.

Tiyatro: Osmanlı Devletinde kültür sanat faaliyetlerinin başında tiyatro gelir. Bu dönemde tiyatro eğlence hayatına girdi. Tiyatronun yaygınlaşmasında elçiliklerin ve azınlıkların önemli etkisi olmuştur. Tiyatro dışarıdan ve saray tarafından desteklendi. îlk tiyatrolar yabancı dille oynandı. Tiyatroların Türkçe oynanmasında Ermeniler öncülük yapmıştır.

Güllü Agop Efendi: Osmanlı tiyatrosunun kurucusudur.

İlk Türkçe Oyun Şinasi’nin “Şair Evlenmesi dir. Osmanlı Devletinde kültür sanat alanında yapılan çalışmaların en önemlileri arasında yer alır.

Opera; İlk defa Ermeni “Dikran Cuhacıyan” tarafından kuruldu.

Tuluat Tiyatrosu: Batı etkisindeki tiyatro ile orta oyunun birleşmesinden meydana gelen tiyatrodur. Bu dönemde ortaya çıkmıştır,

18-19. yüzyılda diğer sporlar devam ederken futbol, jimnastik Türk sporuna girdi. 20. yüzyılda etkili Fermanya başladı. Futbol kulüpleri kurulmaya başladı. Bunun yanında yüzme, binicilik, boks ve tenis gibi sporlar yayılmaya başladı…

1908’de Selim Sırrı Tarcan tarafından Osmanlı Milli Olimpiyat Cemiyeti kuruldu.

Osmanlı Devleti ilk defa 1912’de Stokholm Olimpiyatlarna katıldı.