Amerika Birleşik Devletlerinin Kurulması

Amerika Birleşik Devletlerinin Kurulması

İngiltere, 16. yüzyılda Amerika’da Atlas Okyanusu kıyısında 13 koloni kurdular. Bu kolonilerin başında İngiliz Valiler bulunuyordu. Bu kolonilerin kendine ait meclisleri vardı. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri ‘nin temelini oluşturur.

İngiltere, 7 yıl savaşları (1756-1763) sırasında ekonomik yönden kayıplara uğradı. Kolonilerden yeni vergiler alına istedi. Koloniler bu vergilerin alınma kararının Manga Carta’ da “Meclisin kararı olmadan halktan vergi alınamaz.” kuralı gereğince kabul etmediler. (Filedelfiya Kongresi 1774)

13 Koloni temsilcileri, Filedelfıya’da toplanarak İngiltere’ye karşı girişecekleri mücadelendin esaslarını belirlediler. Fledelfıya Kongresinde alınan kararlara göre İngiltere’den;

  • Koloni meclislerin kararı olmadan vergi alınmaması,
  • Ticareti engelleyen yasaların kaldırılması,

İstendi. Bu istekler kabul edilmeyince ikinci kez Filedelfiya Kongresi 4 Temmuz 1776’da toplandı. Bu kongre’de alınan kararlar doğrultusunda;

  • 13 koloni, bağımsızlığını ilan ederek İngiltere’ye savaş kararı aldı.
  • George Washington’u başkomutanlığa getirdi.
  • İnsan Hakları Bildirisi kabul edildi. Bu bildiriye göre,

“İnsanların doğuştan bir takım hakları vardır. Bunlar devredilemez, vazgeçilemez. Bu haklar, yaşama hakkı, özgürlük hakkı, mutluluğu arama hakkı”. (T. Jefferson tarafından hazırlanmıştır)

Koloniler ile İngiltere arasında 8 yıl devam eden savaşlarda İngiltere yenildi. (1776-1783) İngiltere, Versay Antlaşması ile Amerika Birleşik Devletlerinin bağımsızlığını kabul etti.(1783)

Amerikan Kongresi 1787’de Anayasasın kabul ederek Cumhuriyeti ilan ettiler. Böylece Amerika Birleşik Devletleri federal bir cumhuriyet haline geldi. Kongre, Amerikanın ilk Cumhurbaşkanı George Washington’u seçildi. Böylece, A.B.D. kuruldu(1789)

Amerika Birleşik Devletleri ‘nin kurulmasının sonuçlan;

  1. İnsan Hakları Bildirisinin kabul edilerek demokratik bir rejim kurularak Avrupa’ya örnek oldu.
  2. Avrupa’ya karşı denge unsuru oldu.
  3. Avrupa’ kültür ve medeniyeti yeni yayılına alanı buldu.
  4. Göçler nedeni ile Avrupa’da işsizlik, dini ve siyasi kavgalar azaldı.

NOT: Akdeniz’e giren ilk Amerikan gemisi G. Washington’dur. Bu gemi 1800’de İstanbul’a gelmiştir.