Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Ara Sınavı 5
1.
Trablusgarp ve Balkan Savaşlarında uğranılan yenilgiler Osmanlı toplumununhemen her kesiminde derin bir hayal kırıklığı yaratmıştır.  Yukarıda yer alan bu ifade için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Doğrudur
Soru Açıklaması
2.
II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi için çalışan gizli cemiyetlerden “Vatan ve Hürriyet Derneği” kim tarafından kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Mustafa Kemal (Atatürk)
Soru Açıklaması
3.
I. Kanuni tedbirler II. İdari tedbirler III. Halkın maarif alanında maddi yardımının sağlanması IV. Sübyan okullarına yeni usul eğitimin sokulması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Kanun-i Esasi ile ilköğretime ilk 16 yıl içinde gereken ilginin gösterildiğini ortaya koyan uygulamalar arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
4.
Yunanistan aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde bağımsızlığını kazanmıştır?
Doğru Cevap: "B" II.Mahmut
Soru Açıklaması
5.
I. Yasal yönetim ilkesi.II. Kurullara danışma ilkesi.III. Meclisler eliyle karar alma ve idare etmeyi tercih etmesi.Yukarıdakilerden hangileri, Tanzimat Fermanı ile birlikte hukuk devleti ve parlamentolu rejime yönelişin olduğunu kanıtlar?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde açılan okullar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Mühendishane-i Bahr-i Hümayun
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı devletinde 1. ve 2. Meşrutiyet yönetimleri aşağıdaki hangi padişah tarafından ilan edilmiştir?  
Doğru Cevap: "E" II. Abdülhamid 
Soru Açıklaması
8.
Avrupa'da sömürgecilik anlayışının ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Fransız ihtilali
Soru Açıklaması
9.
Sarıkamış harekatı aşağıdaki cephelerden hangisinde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "B" Kafkas Cephesi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde görülen bir düzenleme değildir?
Doğru Cevap: "C" Meclis-i Mebusan’ın açılması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.