Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Final Sınavı 3
1.
Aşağıdakilerden hangisi Lozan'da Azınlıklarla ilgili sorunun çözümü konusunda alınan bir karardır?
Doğru Cevap: "C" Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı Devletin de, küçük sanayi teşvik ve yerli malını koruma amacıyla 1913’de  çıkarılan kanun hangisiydi? 
Doğru Cevap: "A" Geçici Sanayi Kanunu,
Soru Açıklaması
3.
Avrupa’nın toprak zenginliği anlayışından maden zenginliğini anlayışına geçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Coğrafi keşifler
Soru Açıklaması
4.
Vilayet Meclisleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Üyeler atama ile belirlenir
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Kabotaj hakkına sahip olmayan Osmanlılarda  deniz ticaret filosu gelişmedi,
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi işgallerin sürdüğünü bahane ederek meclisin toplanmasını geciktirmişlerdir?
Doğru Cevap: "C" Tevfik Paşa ve Damat Ferit Paşa Hükümetleri
Soru Açıklaması
7.
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Türk ulusunun başlattığı mücadeleyi başka ulusların benzeri mücadelelerinden ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hem emperyalistlere hem de saltanata karşı yapılması
Soru Açıklaması
8.
Lozan Barış Antlaşması’nın içeriği ve temel özellikleri değerlendirildiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Misak-ı Milli’yi tam olarak gerçekleştirmiştir.
Soru Açıklaması
9.
Seçeneklerden hangisi milli varlığa zararlı ve mücadele aleyhtarı cemiyetlerden bir tanesi değildir?
Doğru Cevap: "E" Trakya Paşaeli Müdafaa-i Heyet-i Osmaniye Cemiyeti
Soru Açıklaması
10.
18. yüzyıldan itibaren tekniğin, sınai üretimin ve ulaştırma imkânlarının gelişmesi ile ortaya çıkan değişim aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? 
Doğru Cevap: "D" Sanayi İnkılâbı 
Soru Açıklaması
11.
Nüfusun %80’den fazlasının tarım ile uğraşan bir ülkenin önemli miktarda tarım ürünü ithal etmek zorunda kalması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "D" Tarım ile ilgili sahalarda sağlık bir koordinasyonun bulunmaması
Soru Açıklaması
12.
İngilizlerle yapılan Ticaret Anlaşması aşağıdakilerden hangi tarihte yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" 1838
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi  20. yüzyılın başında Osmanlı İmparatorluğu’da  Devlet sermayesiyle ilk defa kurulan fabrikalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kayseri Sümerbank Fabrikası,
Soru Açıklaması
14.
I. Yurtta her ev, birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp Vergi Kurulunaverecektir. II. Halkın elinde bulunan savaşa elverişli bütün silah ve cephane üç gün içindehükûmete verilecektir. III. Ordu için halktan alman taşıtlardan geriye kalanların da ayda bir kez ve parasız olarak 100 km’lik bir uzaklığa dek askerî ulaştırma işlerinde çalıştırılacaktır. Yukarıdaki Tekalif-i Milliye Emirleri'nden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Kurtuluş Savaşı'nda mevcut mali durum ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya yetmemektedir.
Soru Açıklaması
15.
Türkiye Cumhuriyeti hangi tarihte ilan edilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 29 Ekim 1923
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Mütarekesi sonrası kurulan ve milli varlığa düşman olup milli mücadele aleyhtarı faaliyet gösteren derneklerdendir?
Doğru Cevap: "C" Wilson Prensipleri Cemiyeti
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'nda İttifak Devletleri'nden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İtalya
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki tarihlerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemini kapsar?
Doğru Cevap: "D" 17. yüzyıl
Soru Açıklaması
19.
Seçeneklerden hangisinde Kurtuluş Savaşı'nda hangi cephelerde kimlere karşı savaşıldığı eşleştirmesi yanlış yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Kuzey cephesinde Rumlara karşı
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Yeni Osmanlı Hareketi'nin temsilcileri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Mehmet Akif
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.