Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Ara Sınavı 4
1.
Atatürk'ün “Büyük devlet kuran ecdadımız büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak tetkik etmek Türklüğe ve cihana bildirmek bir borçtur" ifadelerini destekleyecek çalışmaları yapmak üzere aşağıda yer alan hangi kurum oluşturulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Türk Tarih Kurumu
Soru Açıklaması
2.
Atatürk’ün, Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulmasına önayak olmasında ki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Türkiye’deki siyasi durumun çok partili ortama kavuşmasını sağlamak
Soru Açıklaması
3.
Cumhuriyetin ilk yıllarında sağlık hizmetleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkardığı ilk kanunlarda halkın sağlığına yönelik olanlara öncelik vermiştir
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi Türkiye’de güzel sanatların gelişiminde etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Laiklik
Soru Açıklaması
5.
Saltanatın kaldırılmasının temelinde yatan ve çıkış noktasını oluşturan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa’nın mektubu
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesi kapsamında yapılan çalışmalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Dış kaynaklı yatırımcı aranması
Soru Açıklaması
7.
Türkiye Cumhuriyeti'nin devletçilik anlayışı hakkında söylenenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Prensiplerinin belirlenişi itibariyle millidir
Soru Açıklaması
8.
Türkiye’nin sanayileşmesi ve kalkınmasında önemli rol oynayan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı hangi yıl uygulanmaya başlanmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1934
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Türk-İngiliz ilişkilerini ilgilendiren bir konu değildir?
Doğru Cevap: "B" Balkan Paktı
Soru Açıklaması
10.
Atatürk’ün éYurtta sulh cihanda sulh” sözü, Türk dış politikasının ilkesi haline gelmiştir. Bu söz Atatürk’ün dış politikada hangi uygulama esasını açıklamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Barışcılık
Soru Açıklaması
11.
Hilafetin kaldırılmasına karşı çıkan milletvekili kimdir?
Doğru Cevap: "C" Zeki Bey
Soru Açıklaması
12.
Musul sorunu, Milletler Cemiyeti Konseyi tarafından kaç yılında görüşülmeye başlanmıştır?
Doğru Cevap: "E" 1924
Soru Açıklaması
13.
1923-1938 döneminde eğitimde yapılan değişiklikle hangi temel üzerinde durulması dikkat çekmiştir?
Doğru Cevap: "A" Türkiye’nin istiklâline, kendi benliğine, millî geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmesi gerektiği öğretilmelidir.
Soru Açıklaması
14.
Cumhuriyet tarihinin ilk ve en uzun süre geçerli olan anayasası hangi yıl kabul edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1924
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin uygulanma esaslarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ümmete tabi olma
Soru Açıklaması
16.
1928 yılında, sağlık personeli olarak kaç doktor ve hemşire vardı?
Doğru Cevap: "C" 1078 doktor- 130 hemşire
Soru Açıklaması
17.
Türkiye ile Fransa arasında yaşanan Adana-Mersin demiryolunun satın alınması sorunu Türkiye'nin izlediği politikalardan hangisi ile ilişkilidir?
Doğru Cevap: "B" Ekonomik bağımsızlık
Soru Açıklaması
18.
Türk medeni kanununu kabülüyle laiklik alanında büyük bir adım atılmıştır. Türk medeni kanunu hangi yıl kabul edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1926
Soru Açıklaması
19.
1936 yılında Türk Dil Kurumu olarak adı değiştirilen Türk Dili Tetkik Cemiyeti hangi tarihte kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" 12 Temmuz 1932
Soru Açıklaması
20.
Karma ekonomi ne demektir?
Doğru Cevap: "B" Özel sektörle devletin ortak çalışma yapması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.