Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Final Sınavı 3
1.
Devlet memurlarının siyaset yapmasını önlemeye yönelik düzenlemeler yapan Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halka Partisi arasındaki siyasi çekişmede gelinen noktanın en açık göstergesi nedir?
Doğru Cevap: "D" Devlet memurlarının da üye olabileceği "vatan cephesi"nin kurulması çağrısı
Soru Açıklaması
2.
Üçüncü beş yıllık plan döneminde GSMH nin ortalama yıllık büyüme hızı ne olmuştur?
Doğru Cevap: "C" %6,5
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi, 1958 yılında alınan istikrar karalarından değildir?
Doğru Cevap: "C" DPT’nin görevleri kısıtlanacaktır.
Soru Açıklaması
4.
1939'da İtalya'nın Arnavutluğu işgal etmesi üzerine Türkiye'nin ilişkileri aşağıda devletlerden hangileriyle ivme kazanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Fransa-İngiltere
Soru Açıklaması
5.
Türkiye’de ABD’ye askeri bağımlılığın başlangıcını oluşturan Amerikan doktrini aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Truman Doktrini
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki II. Dünya Savaşı sonrası gelişmeler ile gerçekleştikleri tarih eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" 1952 – Kore’ye asker gönderilmesi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş’ın başlangıcı sayılan olaydır?
Doğru Cevap: "D" Truman Doktrini
Soru Açıklaması
8.
Beşinci Plan dönemini diğer dönemlerden ayıran en önemli özellik hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İlk kez bir siyasi iktidar hazırladığı planı beş yıl kesintisiz uygulamıştır.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki şahsiyetlerden hangisi Atatürk’ün Türkiye’de çok partili siyasi hayatı yerleştirmek amacıyla kurulmasını istediği Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşunda yer almamıştır?
Doğru Cevap: "D" İsmet İnönü
Soru Açıklaması
10.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Bülent Ecevit sağ-sol çatışmalarını neye dayandırmaktaydı?
Doğru Cevap: "A" Ekonomiye dayandırmaktaydı
Soru Açıklaması
11.
Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması hangi yıl olmuştur?
Doğru Cevap: "A" 1936
Soru Açıklaması
12.
Demokrat Parti döneminde hükümeti Adnan Menderes kurarken TBMM başkanlığına kim seçildi?
Doğru Cevap: "B" Refik Koraltan
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi TBMM Hükûmetinin ekonomik gelişmeyi ve ilerlemeyi sağlamak için ekonomi sahasında attığı adımlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yabancı Demiryolları Şirketlerini Ülkeye çekmek
Soru Açıklaması
14.
1964 yılında gönderdiği mektupla Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahale ihtimalini ortada kaldıran dönemin ABD başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Lyndon Johnson
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Hükûmetin 2000 yılında yürürlüğe koyduğu üç yıl vadeli “İstikrar programı” vazgeçilemez sosyo-ekonomik hedeflerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Üç yıl sonunda enflasyonu çift haneli oranlarda tutmak
Soru Açıklaması
16.
Ordunun idareye el koyduktan sonra oluşturulan Milli Birlik komitesinin başında kim vardır?
Doğru Cevap: "E" Cemal Gürsel
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Marshall Planı kapsamında yapılacak bir değerlendirme kapsamına girmez?
Doğru Cevap: "E" Türkiye Marshall yardımıyla demiryollarını geliştirmiştir.
Soru Açıklaması
18.
İmam ve Hatip yetiştirmek amacıyla ilk defa kursların açılması, hangi parti hükümetinin icraatlarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Cumhuriyet Halk Partisi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangi olay ile Türkiye’nin II. Dünya Savaşından sonra Batı’dan dışlanmış durumu tarihte olmadığı kadar olumlu gelişme göstermiştir?
Doğru Cevap: "C" ABD ile SSCB arasında “Soğuk Savaş”ın başlaması
Soru Açıklaması
20.
1969 yılında sosyal yapıdaki huzursuzlukların ilk işareti hangi ilçede olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Çorlu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.