Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Final Sınavı 4
1.
12 Kasım 1942’de Başbakan Şükrü Saraçoğlu döneminde kabul edilen Varlık Vergisi ile amaçlanan nedir?
Doğru Cevap: "C" Toplanan vergilerle devlet gelirlerini artırmak
Soru Açıklaması
2.
Türkiye’de İşçi Sendikaları Konfederasyonları hangi yılda kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" 1952
Soru Açıklaması
3.
Gazetelerdeki dini içerikli yazı dizileri hangi tarihte kontrol altına alınmaya başlanmıştır?
Doğru Cevap: "D" 1942
Soru Açıklaması
4.
Çok partili hayata geçiş döneminin önemli adımlarından biri olan 12 Temmuz Beyannamesi'ne bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Devlet Başkanı İsmet İnönü'nün Demokrat Parti'ye nazarla iktidar partisine yakın olduğu
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün Dış Politikalardaki uygulama esaslarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Ulusalcılık ve bireyselcilik
Soru Açıklaması
6.
ABD’nin II. Dünya Savaşı nedeniyle yıkıma uğrayan Avrupa ülkelerine ekonomik yardımda bulunmasını öngören ve Türkiye’nin de dâhil edildiği girişim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Marshall Planı
Soru Açıklaması
7.
Hilafetin kaldırılması sırasındaki ilmi ve tarihi izahları ile Türkiye Büyük Millet Meclisindeki tereddütleri gideren dönemin Adliye vekili kimdir?
Doğru Cevap: "C" Seyyid Bey,
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi, 31 Mart 1975'te kurulan Milliyetçi Cephe Hükümeti'nin koalisyon ortağı olan partilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Milli Kalkınma Partisi
Soru Açıklaması
9.
Soğuk Savaş döneminde 1947 itibari ile Türkiye’nin Batı Bloku ’nu tercih etmesinde ki başlıca neden nedir?
Doğru Cevap: "C" Türkiye’nin benimsediği Batıcılık ilkesi
Soru Açıklaması
10.
Atatürk Araştırma merkezi hangi dönemde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "E" 1980 darbesinden sonra
Soru Açıklaması
11.
I- Türkiye halkı vakit, servet ve ithalatta israf yapmaz, kullandığını kendi üretirII- Sağlıklı bir çoğalma ilk tercih olmalıdır. Sağlığı korumak, spor yapmak, hayvanları sevmek, cinslerini geliştirmek ve çoğaltmak için çalışırIII- Türk tekel çalışmayı tercih eder serbestliğe karşıdır17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen Türkiye İktisat Kongresi’nde Türkiye devletinin uygulayacağı ekonomik modeli Misak-ı İktisadi ilkeleri ile görebilmekteyiz. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bunların arasındadır?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Türkiye’yi askeri olarak da Batı Bloku’nun bir üyesi haline getirdiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" NATO’ya 1952 yılında üye olunması
Soru Açıklaması
13.
Türkiye’de, 17 Nisan 1940 tarihinde köylü nüfusu mahallerinde eğitip üretici duruma getirmek ve köyden kente göçü engellemek amacıyla kurulan Köy Enstitüleri, aşağıdaki Milli Eğitim Bakanlarından hangisinin döneminde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" Hasan Âli Yücel
Soru Açıklaması
14.
Birinci beş yıllık kalkınma planı hangi dönemi kapsamaktadır?
Doğru Cevap: "D" 1963-1967
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.