Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Final Sınavı 5
1.
Laiklik ilkesinin Anayasa’ya girdiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 5 Şubat 1937
Soru Açıklaması
2.
Planlı kalkınmanın temel özellikleri nelerdir?
Doğru Cevap: "E" Yalnızca kamu sektöründe uygulanması
Soru Açıklaması
3.
Türkiye’de inşaat sektörü belli bir gelişme ivmesi kazanmış ve hem ulusal hem de uluslararası alanda yaygınlık kazanmıştır. Bu doğrultuda İstanbul’da açılan ikinci boğaz köprüsü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de Türk inşaat sektörünün önemli bir simgesidir. Edirne ve Ankara arasında inşa edilen TEM otoyolunun bir parçası olan bu önemli köprü kaç yılında inşa edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1988
Soru Açıklaması
4.
Soğuk savaşı veTürkiye'nin Amerika Birleşik Devletlerine bağımlılığını başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Truman Doktirinin kabul edilmesi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisiyle Türkiye’nin İngiltere ve Fransa’yla ittifakını Sovyet dostluğuyla pekiştirme politikası istenmeyen biçimde sonuçlanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Almanya’nın Polonya’ya saldırması (1939).
Soru Açıklaması
6.
Adnan Menderesin “Camilerin tamiri için para harcayınca muhalefet din sömürüsü diyorlar, yapmayınca camileri ihmal etmekle suçluyorlar...” sözleri hangi sorunu yansıtmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Dinin Siyasete Alet Edilmesi
Soru Açıklaması
7.
1948 yılında yayın hayatına başlayan radyo aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İzmir Radyosu
Soru Açıklaması
8.
Ecevit hükümeti siyasal iktidarı aşağıdaki tarihlerden hangisinde Adalet ve Kalkınma Partisinin kurduğu Abdullah Gül hükümetine devretmiştir?
Doğru Cevap: "B" 3 Kasım 2002
Soru Açıklaması
9.
Atatürk’ün direktifleriyle 1936’da başlatılan eğitmen kursları vasıtasıyla on yılda 8543 öğretmen yetiştirilerek 6598 okul açılmıştır. Bu süreçte bakanlık koltuğunda kim oturmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Saffet Arıkan
Soru Açıklaması
10.
Kıbrıs meselesini çözmek üzere, ABD’nin girişimleri ile Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında imzalanan ve Türkiye’nin 1974’teki Kıbrıs Barış Harekâtı’nın temel hukuki dayanağı olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Garanti Antlaşması
Soru Açıklaması
11.
San Remo Konferansı’nda Fransa ile İngiltere arasında yapılan görüşmelere bağlı olarak, İngiltere’nin Fransa’ya Avrupa ve Orta Doğu’da vereceği desteğe karşılık kontrolüne almak istediği bölge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Musul
Soru Açıklaması
12.
Kıbrıs'ın Türkiye tarafından bir sorun olarak gündeme alınmasının temel nedeni nedir?
Doğru Cevap: "C" Ada nüfusunun önemli bir bölümünün Türklerden oluşması
Soru Açıklaması
13.
“Varlık Vergisi” hangi yıl kabul edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 12 kasım 1942
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi savaş harcamalarının yükünün millet fertleri arasında düzenli bir şekilde dağıtılmasını ve tarım ürünlerinden vergi alınmasını amaçlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Toprak mahsulleri vergisi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi 1950-1960 arası dönemde yaşanan politik cepheleşmenin unsurlarından biri olmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Ezanın yeniden Arapça okutulması
Soru Açıklaması
16.
Adalet Partisi Başkanlığı’na 1964 yılında hangi lider geçmiştir?
Doğru Cevap: "D" Süleyman Demirel
Soru Açıklaması
17.
İkinci Dünya Savaşı dönemi iktidarın alışageldiği yaklaşımla halkı pek fazla dikkate almadan yapılan uygulamaları ile savaşın, doğrudan ve dolaylı etkileriyle şekillenmiştir. 1946’da başlayan dönem ise iktidarın devam etmesi için birinci derecede dikkat edilmesi gereken göstergeyi halkın ilgi ve beğenisine çevirmiştir. Serbest Cumhuriyet Fırkası deneyiminde 1930 yılına kadar yapılanların halka istenildiği şekilde ulaşmadığını gören devlet, bundan sonra halka ulaşacak tek yolun kendi kontrolünde olmasını yeğlemişti. 1942’de gazetelerde dinî içerikli yazı dizilerinin yayını kontrol altına alınmaya başlandı.Başlangıçta heyecan ile halka gidişi organize etmeye çalışan Halkevlerinin faaliyetleri zaman içinde gevşemiştir. Yukarıdaki paragrafa göre II.Dünya Savaşı Yıllarındaki sosyal ve kültürel gelişmeler neye göre şekillenmiştir?
Doğru Cevap: "C" İkinci Dünya Savaşı dönemi iktidarın alışageldiği yaklaşımla halkı pek fazla dikkate almadan yapılan uygulamaları ile savaşın, doğrudan ve dolaylı etkileriyle şekillenmiştir.
Soru Açıklaması
18.
I. Savaş yıllarındaki küresel ekonomik dalgalanmalar II. Savaş döneminde fırsatçı kesimin sağladığı haksız kazançlar III. Savaş dönemi ekonomik şartlarının istismar edilmesi Yukarıda verilen önermeler aşağıdaki gelişmelerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Milli koruma kanunu
Soru Açıklaması
19.
Köylerde eğitimin geliştirilmesi için 1936’da başlatılan proje aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Eğitmen kursları
Soru Açıklaması
20.
1957 erken genel seçimlerde Demokrat Parti toplam oyların yüzde kaçını almıştır?
Doğru Cevap: "B" 47,7
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.