MİLLİYETÇİLİK (ULUSÇULUK)

 • Millet,  geçmişte bir arada yaşamış,  şimdi bir arada yaşayan,  gelecekte de bir arada yaşama inancında ve kararında olan, aynı vatana sahip çıkan, aralarında dil, kültür ve duygu birliği olan insan topluluğudur.
 • Milliyetçilik, milletini sevmek, onu yüceltme amacını benimsemek ve bu uğurda çalışmaktır.
 • Atatürk’ün milliyetçilik İlkesi kendini aynı milletin üyeleri sayan kişilerin, o milleti yüceltme istekleridir. Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı kendini Türk bilen. Türk olmakla övünen ve tarihimize, yurdumuza, milletimizin yarınlarına inanan her yurttaşı, “Türk” kabul eder.

Atatürk Milliyetçiliğinin Özellikleri

 • Bütünleyici İlkesi:
 •          Ulusal bağımsızlıktır
 •          Ülkede milli birlik ve beraberliği sağlamayı amaç edinir.
 •          Millet ve ülke çıkarları ile bütünlüğünü esas alır
 •          Vatanın bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını her şeyin üstünde tutar.
 •          Akılcı ve insancıldır.
 •          Sınıflar arası egemenliği reddeder.
 •          Laik, çağdaş ve demokratiktir. Irkçılığa karşıdır
 •          Ayrılıkçı değil, birleştirici ve bütünleştiricidir. Din ve mezhep ayrımını reddeder.
 •          Birlikte yaşama arzusu ve siyasi varlıkta birlik esasına dayanır.

NOT:

 • Milliyetçilik her ne sebeple olursa olsun, milletin bölünmesine ve parçalanmasına karşıdır
 • Milliyetçilik, İstiklal savaşımızın başlangıcından itibaren birleştirici rol oynayan ilkedir.
 • Vatan sevgisi, millet sevgisi, insan ve insanlık sevgisi, birlik ve beraber­lik duygusu milliyetçiliğin sonuçlarıdır.
 • Milli değerlerin yüceltilmesi siyasi, ekonomik ve kültürel bağımsızlığın sağlanması doğrultusunda yapılan her türlü girişim ve inkılâp milliyet­çilik(ulusçuluk ilkesi) ile ilgilidir.

Millî Mücadele, Türk milletinin üstün gayretleriyle gerçekleştirilmiş, bağımsız yaşama azminin bir ifadesi olan Türk milliyetçiliğine dayanılarak kazanılmıştır

Atatürk milliyetçiliğinde mili birlik ve beraberliği güçlendiren unsurlar;

 • Milli Eğitim,
 • Misakımillî,
 • Milli Kültür,
 • Türklük Şuuru,
 • Manevî Değerler,
 • Ortak Dil, Ortak Kültür, Ortak Gaye

Milliyetçilik (Ulusçuluk) ilkesi ile ilgili İnkılâplar:

 • TBMM’nin açılması,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması,
 • Dûyun-u Umumiye idaresinin kaldırılması,
 • Halifeliğin kaldırılması,
 • Kapitülasyonların kaldırılması,
 • Tevhid-i Tedrisât Kanunu’nun kabulü,
 • Kabotaj Kanunu’nun kabulü,
 • Türk Parasını Koruma Kanunu’nun çıkarılması,
 • Türk Tarih ve Türk Dil Kurumu’nun açılması,
 • Yabancılara ve azınlıklara tanınan ekonomik, siyasi kısacası her türlü ayrıcalıkların kaldırılması,