Büyük Selçuklu Tarihi
Deneme Ara Sınavı 1
1.
Selçuklular’ın Maveraünnehir’de tehlike olarak görülmelerinin nedeni hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Göçler dolayısıyla sayılarının devamlı artması
Soru Açıklaması
2.
Kutsal topraklar ve Anadolu’yu hedef alan Haçlı seferleri kaç yıl sürmüştür?
Doğru Cevap: "A" İki yüz yıl
Soru Açıklaması
3.
Tuğrul Bey ilk Anadolu seferini hangi yıl gerçekleştirmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1054
Soru Açıklaması
4.
Çağrı ve Tuğrul Beyler, aldıkları karar gereğince Tuğrul çöle çekilirken, 1016 yılında yaklaşık 3 bin kişilik bir kuvvetle Rum (Anadolu) seferine çıkan Çağrı Bey’in ilk girdiği bölge hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Van
Soru Açıklaması
5.
 • Urfa
 • Mardin  
 • Rakka
 • Harran 
 • Hısn Keyfa   
 • Hangisi/hangileri üç idari bölgeden biri olan Diyârımudar bölgesini oluşturan merkezler arasında yer alır?
  Doğru Cevap: "A" I, III ve IV  
  Soru Açıklaması
  6.
  Sübaşı Selçuk Bey, Yabgu ile arası açıldıktan sonra nereye göç etmiştir?
  Doğru Cevap: "C" Cend
  Soru Açıklaması
  7.
  Şehzâde isyanlarını meşrulaştıran en önemli sebep aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Kut anlayışı dolayısıyla şehzâdelerin tahtta hak sahibi oldukları inancı
  Soru Açıklaması
  8.
  Diya^rımudar, Diya^rırebi^a ve Diyarıbekr olarak üç idari^ kısıma ayrılmış olan Diyarbakır’ın, “Diyarbekir” bölgesi hangi önemli merkezlerden oluşuyordu?
  Doğru Cevap: "B" A^mid, Mardin, Hısn Keyfa^ ve Meyya^fa^riki^n
  Soru Açıklaması
  9.
  Melikşah’ın kardeşi Tekiş’in Serahs’ı kuşatmasını kaldırarak geri çekilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Nizamülmülk komutasındaki Selçuklu ordusunun yaklaşmakta olduğu haberi   
  Soru Açıklaması
  10.
  Selçuklular yıllardır bu devletin kuruluşu için birlikte savaştıkları soydaşlarının ihtiyaçlarını da görmezden gelemezlerdi. C¸ünkü aksi şekilde davranmaları varlık sebeplerine aykırıydı. Bu zorunlulukla Türkmenler’in iska^nına ilişkin bir devlet politikası ortaya konuldu. Buna göre Türkmenler nereye sevk edildi?
  Doğru Cevap: "A" Anadolu
  Soru Açıklaması
  11.
  Pasinler Savaşı ile ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
  Doğru Cevap: "C" 1048 Selçuklu-Bizans
  Soru Açıklaması
  12.
  I. Tuğrul Bey tarafından veliaht tayin edilen Çağrı Bey’in oğlu Süleyman tüm mücadeleleri kazanarak tahta oturmuştur. II. Kutalmış, Alp Arslan ile giriştiği taht mücadelesinde savaşarak yenilmiş ve hayatını kaybetmiştir. III. Vezir Amidülmülk Tuğrul Bey'in ölümünden itibaren Alp Arslan'ı desteklemiş ve tahta çıkmasına destek olmuştur. IV. Alp Arslan daha tahta çıkmadan önce devletin doğudaki topraklarını merkezi idareye bağlamıştır. Selçuklu Devleti’nde Tuğrul Bey'in vefatından sonra meydana gelen taht mücadeleleri ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "D" II ve IV
  Soru Açıklaması
  13.
  Melikşah hangi oğlunu veliaht ilan etmiştir?
  Doğru Cevap: "D" Berkyaruk
  Soru Açıklaması
  14.
  Sultanların oğullarını eğitmeleri için tayin ettikleri hocalara verilen unvan nedir?
  Doğru Cevap: "E" Atabeg
  Soru Açıklaması
  15.
  Nesa Savaşı hangi tarihte gerçekleşmiştir?
  Doğru Cevap: "C" 1035
  Soru Açıklaması
  16.
  Gazneliler Dandanakan savaşı sonucunda hangi toprakları kaybetmiştir?
  Doğru Cevap: "A" Horasan
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.