Büyük Selçuklu Tarihi
Deneme Ara Sınavı 3
1.
Aşağıdakilerden hangisi Melikşah döneminde Selçuklu Devleti’ni ilgilendiren sorunlardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Haçlı seferleri
Soru Açıklaması
2.
Tuğrul Bey 1063 yılında öldükten sonra tahta kim geçmiştir?
Doğru Cevap: "C" Alp Arslan
Soru Açıklaması
3.
Alp Arslan’ın halifelikle ilgili politikasını aşağıdakilerden hangisi tanımlar?
Doğru Cevap: "B" Tuğrul Bey zamanındaki statüyü aynen sürdüren bir anlaşma imzalamıştır.
Soru Açıklaması
4.
1. Alp Arslan hangi tarihte başkent Rey’e girerek tahta oturmuştur?
Doğru Cevap: "E" 1064
Soru Açıklaması
5.
Selçukluların bilinen ilk atası aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "C" Dukak Bey
Soru Açıklaması
6.
Tuğrul Bey'in Sultan Mesud'un tahtına oturarak sultan ilan edildiği savaş aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Serahs Savaşı
Soru Açıklaması
7.
1064 Şubat’ında Rey’den çıkıp Azerbaycan’a ulaşan Selçuklu ordusu, kimin kalabalık bir Türkmen topluluğu ile hizmetine girmesiyle daha da güçlendi?
Doğru Cevap: "A" Tuğtegin
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Tuğrul Bey’in 1. Bağdat Seferi’ne gitme nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Musa Yabgu’nun isyan etmesi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi I. Türkistan seferi sırasında yapılan atamalardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Tutuş -Şam
Soru Açıklaması
10.
Ocak 1104’de varılan ve Sultan Melikşah’ın ölümüyle başlayan taht kavgalarını sona erdiren antlaşmaya göre Sultan Berkyaruk ve Muhammed Tapar arasında paylaşılan bölgeler hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" el-Cezi^re Berkyaruk’un hakimiyetinde kaldı
Soru Açıklaması
11.
Tuğrul Bey I. Bağdat Seferini hangi yıl gerçekleştirmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1055
Soru Açıklaması
12.
Tuğrul Bey ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İnan1061 yılında vefat etmiş ve Cend’e gömülmüştür
Soru Açıklaması
13.
Tuğrul Bey hangi yılda vefat etmiştir ?
Doğru Cevap: "B" 1063
Soru Açıklaması
14.
Alp Arslan’ın Türkistan Seferi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Barzam kalesi Melikşah tarafından zapt edilmiştir.
Soru Açıklaması
15.
Eski Türklerde ordu komutanına ne ad verilirdi?
Doğru Cevap: "B" Sübaşı
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Dandanakan Savaşı'ndan zaferle çıkan Selçuklularda yaşanan gelişmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Çağrı Bey'in oğlu Kavurt Tuğrul Bey'in hizmetine verildi.
Soru Açıklaması
17.
Damgân civarında Milh vadisinde taht mücadelesi amacı ile orduları karşı karşıya gelen iki Selçuklu şehzâdesi aşağıdakilerden hangileridir?
Doğru Cevap: "C" Kutalmış ve Alp Arslan
Soru Açıklaması
18.
Suriye meliki olan Tutuş Melikşah’ın nesidir?
Doğru Cevap: "B" Kardeşi
Soru Açıklaması
19.
Melikşah bölgede denetimi sağlamak üzere, kimi vali tayin etmiştir?
Doğru Cevap: "A" Emir Savtegin
Soru Açıklaması
20.
Hükümdarın merkezde bulunmadığı zamanlarda onun tüm yetkilerine sahip, vezire denk, kimi zaman da ondan daha üst yetkilerde olabilen devlet adamlarına ………. Denir.Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Naib
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.