Büyük Selçuklu Tarihi
Deneme Ara Sınavı 4
1.
Selçukluların Irak ve Fars'ın kontrolü için mücadeleye giriştiği devlet hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Büveyhoğulları
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Melikşah Döneminde Selçuklu Devleti’ni ilgilendiren sorunlardan değildir?
Doğru Cevap: "B" Haçlı Seferleri
Soru Açıklaması
3.
Gazneli Sultan Mahmud kendisi ile görüşmeyi kabul eden Arslan Yabgu’yu nerede bir hile ile yakalanarak hapsetmiştir?
Doğru Cevap: "A" Hindistan
Soru Açıklaması
4.
Melikşah’ın tahta geçişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Babası tarafından veliaht tayin edildiği için tahta sorunsuz geçmiştir.
Soru Açıklaması
5.
Anadolu’da ilk Haçlı kontluğu hangi şehirde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Urfa
Soru Açıklaması
6.
Anadolu’ya giren ilk Türkmen Beyi kimdir?
Doğru Cevap: "B" Çağrı
Soru Açıklaması
7.
Selçuk Bey, 960 veya 985 yılında, Yengikent’ten, yine Yabgu’ya bağlı olan hangi kente geldikten sonra müslümanlığı kabul etmiştir?
Doğru Cevap: "A" Cend
Soru Açıklaması
8.
Tuğrul Bey Anadolu'ya olan seferini kaç yılında yapmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1054
Soru Açıklaması
9.
Alp Arslan’ı yeni bir batı seferine mecbur eden olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kafkaslarda Anadolu’ya giden göç yollarının kesilmesi
Soru Açıklaması
10.
Berkyaruk dönemi nasıl bir dönem olarak adlandırılır?
Doğru Cevap: "A" Fetret devri
Soru Açıklaması
11.
Alparslan'a karşı Kirman'da 1067 yılında isyan çıkartan Selçuklu Bey'i aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kavurt Bey
Soru Açıklaması
12.
Melikşah’ın ölümden altı gün sonra hangi oğlu Bağdat’ta sultan ilan edilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Mahmud
Soru Açıklaması
13.
Dandanakan Şavaşı sonucunda Gazneliler aşağıdaki hangi şehir kaybetmiştir?
Doğru Cevap: "B" Horasan
Soru Açıklaması
14.
1 fersah kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "E" 6
Soru Açıklaması
15.
Melikşah dönemi Arabistan siyaseti konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Mekke emirinin yerine şehzâde Tekiş tayin edilmiştir.
Soru Açıklaması
16.
Hangi fetihler sayesinde Selçukluların sınırı Bizans ve Abbasilere komşu olmuştur?
Doğru Cevap: "E" Sarmac-Şehrizor
Soru Açıklaması
17.
Selçuklular ve Bizans arasında yapılan Pasinler Savaşı hangi yılda olmuştur?
Doğru Cevap: "A" 1048
Soru Açıklaması
18.
Alp Arslan’ın Suriye seferinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Fatımileri cezalandırmak
Soru Açıklaması
19.
Saltanat alâmetlerinden birisi olup, atla yolculuk sırasında, sultanın biraz arkasından atla gelen bir görevlinin taşıdığı saltanat şemsiyesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Çetr
Soru Açıklaması
20.
Türkler hangisinden sonra kitleler halinde İslam dinini kabul etmeye başlamışlardır?
Doğru Cevap: "B" Talas savaşı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.