Büyük Selçuklu Tarihi
Deneme Final Sınavı 2
1.
Nizamiye Medreselerinin Ortaçağ İslam dünyasına katkılarında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İdari ve eğitim personeline maaş veya ayni gelir ödenmemekteydi.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Oğuzlar’ın üzerine tayin edilen şahnelerin görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E"  Oğuzlar’dan düzenli ordular oluşturmak
Soru Açıklaması
3.
El-Ahsa ve Bahreyn bölgesinde yaşanan sünniliğe muhalif hareketler sonucu Melikşah’ın bölgeyi itaât altına almakla görevlendirdiği isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Artuk Bey
Soru Açıklaması
4.
Kirman Selçukluları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Büyük Selçuklular’dan bağımsız kurulmuştur.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi ağzı lâf yapan, söz ustası, yerine göre konuşmasını bilen, sultanın mutlu, mutsuz anlarını bilip ona göre davranan, sultan ile vezir arasında aracılık eden görevlidir?
Doğru Cevap: "C" Vekîl-i der
Soru Açıklaması
6.
29 Ağustos 1105 tarihinde yapılan Remle savaşını kim kazanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Haçlılar
Soru Açıklaması
7.
Sancar’ın meliklik döneminde aşağıdakilerden hangisiyle ilişkisi olmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Eyyubiler
Soru Açıklaması
8.
Katavan savaşı hangi devletler arasına gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "B" Selçuklu-Karahitaylar
Soru Açıklaması
9.
Hasankale savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Savaş 1965 yılında meydana gelmiştir.
Soru Açıklaması
10.
Cebir, geometri, astronomi, fizik, tıp ve müzikle ilgili eserler veren fakat günümüzde rubaileriyle tanınan Selçuklu dönemi ilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ömer Hayyam
Soru Açıklaması
11.
Sultan Sancar kaç yılında Oğuzlara esir düşmüştür?
Doğru Cevap: "A" 1153
Soru Açıklaması
12.
Selçukluların devlet kurduktan sonra Ceyhun nehrini sınır olarak kabul ettikleri komşu devlet hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Karahanlılar
Soru Açıklaması
13.
Suriye Selçuklu Melikliği’nin kuruluş tarihi ve kurucusu aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Tutuş - 1079
Soru Açıklaması
14.
Büyük Selçuklu Hanedanına bağlı Irak Selçuklu Devleti kaç yılında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" 1119
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu mimarisi ile ilgili olarak söylenebileceklerin dışında kalır?
Doğru Cevap: "A" Karahanlı ve Gazneli mimarisinin taklidi olmaktan öteye geçememişlerdir.
Soru Açıklaması
16.
İki kardeş olan Rıdvan ve Dukak arasında anlaşma sağlanamaması sonucunda 22 Mart 1097 ‘de meydana gelen savaş nerede yapılmıştır.
Doğru Cevap: "E" Kınnesrin
Soru Açıklaması
17.
Selçuklular’da bilinen ilk atabey aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Nizâmülmülk
Soru Açıklaması
18.
Tuğrul Bey tarafından aşağıdaki devletlerden hangisinin sultasından kurtarılan Halife, bağımsız siyasî bir güç olmayı beklerken, bundan sonra da Selçukluların himayesi altına girmiştir?
Doğru Cevap: "D" Tuğrul Bey
Soru Açıklaması
19.
Toğteginliler kaç yılında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" 1104
Soru Açıklaması
20.
Suriye Selçuklu Melikliği kaç yılında yıkılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1095
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.