Büyük Selçuklu Tarihi
Deneme Final Sınavı 4
1.
Ba^tınilerin açık tarihi 1090 yılında Hasan Sabbah’ın hangi kaleyi alması ile başlar?
Doğru Cevap: "C" Alamut Kalesi
Soru Açıklaması
2.
Urfa kaç yılında fethedilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 24 Aralık 1144
Soru Açıklaması
3.
Alparslan Kavurt üzerine yürüdüğünde, savaşı kaybeden Kavurt  aşağıdakilerden hangi şehrin kalesine sığınmıştır?
Doğru Cevap: "A" Ciruft
Soru Açıklaması
4.
Sancar’ın meliklik dönemindeki en önemli başarısı aşağılardan hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Karahanlıları ve Gaznelileri sürekli olarak kontrol altında tutabilmiş olması
Soru Açıklaması
5.
Eski Türklerde görülen toy ve şölen geleneği Selçuklularda hangi adla devam etmiştir?
Doğru Cevap: "D" Han-ı Yağma
Soru Açıklaması
6.
Tarihi kaynaklara göre Sancar’ın ilk faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Amcası Aslan Argun’un isyanını bastırmak
Soru Açıklaması
7.
Salgurlular ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" İran’ın Fars bölgesinde Oğuzların Üçok boyuna mensup Salgur veya Salur kabilesi tarafından kurulan beyliktir.
Soru Açıklaması
8.
Halep Selçuklu Melikliği kaç yılında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" 1095
Soru Açıklaması
9.
Hazar Denizi’nin doğu kıyısındaki yarımadanın adıdır. Bin Kışlağ anlamına gelir. Burası Oğuzların yurtlarından olup, İdil’den Harizm’e uzanan canlı ticaret yolunun da üzerinde olan bölgenin adı nedir?
Doğru Cevap: "D" Mankışlak
Soru Açıklaması
10.
Suriye ve Irak Selçukluların toprakları üzerinde merkezi otoritenin zayıflamasına paralel olarak atabeylik adı verilen hanedanlar çıkmıştır, aşağıdakilerden hangisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Ermeniler
Soru Açıklaması
11.
Kirman Selçuklu Melikliği kaç yılında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "D" 1048
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi zaman içinde atabeylerin aldığı unvanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Halife
Soru Açıklaması
13.
Büyük Selçuklu Devleti’nin çöküşünü hızlandıran savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Katavan Savaşı (1141)
Soru Açıklaması
14.
Hazar Denizi’nin doğu kıyısındaki yarımadaya verilen ad nedir?
Doğru Cevap: "A" Mankışlak
Soru Açıklaması
15.
Halife Müsterflid’in savaşmak üzere ilerlerken Kirmanflah’a vardığında okuduğu hutbede Selçukluları fa^sık olarak nitelendirmesi çatışmanın ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından mühimdir. Bu ifadedeki “fâsık” ne anlama gelmektedir?
Doğru Cevap: "D" Kafir
Soru Açıklaması
16.
Karahıtayların başkenti neresidir?
Doğru Cevap: "B" Balasagun
Soru Açıklaması
17.
‘….. çok kızgın bir demirin göze çok yakın mesafeden geçirilip göz bebeğinin ağartılarak görme yeteneğinin yok edilmesi işlemidir.’Yukarıda tanımı verilen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mil Çekme
Soru Açıklaması
18.
Sancar’ın meliklik dönemindeki en önemli başarısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Karahanlılar’ı ve Gazneliler’in Selçuklular’a tâbiyetinin sağlanması
Soru Açıklaması
19.
Aşağıda tarih eşleştirmesi yapılmış olan şube hanedanlardan hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Cendere Melikliği (1050-1090)
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu devletine Nizamiye medreselerinde, Şafii olan, dolayısıyla Şafii fıkhı okutacak müderrislerin görevlendirilmesinin başlıca nedenidir?
Doğru Cevap: "B" Vakfın kurucusu Nizamülmülk’ün Şafii olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.