Büyük Selçuklu Tarihi
Deneme Final Sınavı 5
1.
Aşağıdakilerden hangisi Sultan Sancar’ın doğudaki hâkimiyetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yarbular
Soru Açıklaması
2.
Hangisi Katavan Savaşı'nın sonuçlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Sultan Sancarın tahtı kaybetmesi
Soru Açıklaması
3.
Sultanın onurlandırma, ödüllendirme, tayin veya başka vesilelerle devlet başkanlarına, gelen elçilere ve devlet adamlarına gönderdiği veya verdiği hediyelere ne denilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Hil’at
Soru Açıklaması
4.
Sultan Muhammed Tapar ne zaman ölmüştür?
Doğru Cevap: "B" 1118
Soru Açıklaması
5.
İldenizliler-Azerbaycan Atabeyleri hangi tarihler arasında yaşamıştır?
Doğru Cevap: "A" 1146-1225
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi saray emirlerinin görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Emir-i camedar: Sultanın silahlarının korunmasından ve hazırlanmasından sorumlu emirdir.
Soru Açıklaması
7.
Katvan Savaşında Selçuklu sultanın güç kaybetmesinden istifade etmek isteyenler de ortaya çıktı. Aşağıdakilerden hangi devlet Selçuklular’ın yerine geçmek düşüncesiyle, Sancar’ın henüz vazıyet edemediği Horasan’ı istila etmeye başlamıştır?
Doğru Cevap: "E" Harizmşahlar
Soru Açıklaması
8.
Alp Arslan’in Birinci Kafkasya ve Azerbaycân seferinde aşağıdaki yerlerden hangileri fethedilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Meryemnişîn, Ahalkelek, Sürmeli, Ani
Soru Açıklaması
9.
Suriye Selçuklu Melikliği kaç yılında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" 1079
Soru Açıklaması
10.
Hanedan, Gulâm ve İktâ sistemi Selçuklular öncesi hangi devletlerde uygulanan bir sistemdir?
Doğru Cevap: "C" Ortaçağ İslam devletlerinde
Soru Açıklaması
11.
Nizamiye medreselerinin kurulmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "E" Nizamülmülk
Soru Açıklaması
12.
Ömer Hayyam’ın 15. yüzyılda derlenen kitabının adı nedir?
Doğru Cevap: "E" Tarabhane
Soru Açıklaması
13.
Sancar başa geçtikten sonra devletin merkezini hangi şehre taşımıştır?
Doğru Cevap: "C" Merv
Soru Açıklaması
14.
Kirman Selçuklu Melikliği kaç yılında yıkılmıştır?
Doğru Cevap: "E" 1187
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki savaşlardan hangisi  Selçuklular karşısında büyük bir mağlubiyet alan Gazne Devletinin yıkılış sürecinin başlangıcını oluşturmuştur?
Doğru Cevap: "D" Dandanakan savaşı,
Soru Açıklaması
16.
Melikşah hangi tarihte ölmüştür?
Doğru Cevap: "B" 1092
Soru Açıklaması
17.
Save Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Savaş sonunda Sancar adına hutbe okutulmuştur.
Soru Açıklaması
18.
Selçuklular tarihinde ilk deniz aşırı seferi düzenleyen kişi ve düzenlenen yer aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bir arada verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Melik Kavurt- Ummân
Soru Açıklaması
19.
Sancar’ın meliklik dönemindeki en önemli başarısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Karahanlılar’ı ve Gazneliler’in Selçuklular’a tâbiyetinin sağlanması
Soru Açıklaması
20.
Fatımîler adına şiî hutbesi okutan Selçuklu meliki aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Melik Rıdvan
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.