Çağdaş Türk Dünyası
Deneme Ara Sınavı 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Orta Asya denildiğinde akla gelen ülkelerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Moğolistan
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Çağdaş Kazak Edebiyatının kurucusudur?
Doğru Cevap: "C" Abay Kunanbayulı
Soru Açıklaması
3.
Azerbaycan’da tarih yazıcılığının başlangıcı sayılan ve 1841 senesinde kaleme alınan Gülistan-ı İrem kitabının yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Abbaskulu Ağa Bakıhanov
Soru Açıklaması
4.
 • Stalin dönemindeki kovuşturmaların resmi olarak dile getirilmesi
 • Sürgün edilen kimselerin aklanması
 • İfade özgürlüğünün kısıtlanması
 • Yukarıdakilerden hangileri Geç Sovyet Dönemi'nde ''Buzların Erimesi'' olarak bilinen zamanda yaşanan önemli gelişmelerdendir?
  Doğru Cevap: "B" I, II
  Soru Açıklaması
  5.
  Rusça’da yeniden yapılanma anlamına gelen ve ekonomik ve siyasal reformlar yoluyla mevcut sistemi düzeltmek olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Perestroyka
  Soru Açıklaması
  6.
  Aşağıdaki ülkelerden hangisi AGİT Minsk Grubu'nda yer almamaktadır?
  Doğru Cevap: "B" Polonya
  Soru Açıklaması
  7.
 •  1988’de Dağlık Karabağ Sovyeti bölgeyi Ermenistan’a katma kararı vermiştir.
 • Uluslararası kurumlar Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul etmektedir.
 • 1990’da Ermenistan bağımsızlığını ilan etmiş ve Karabağ'ı Ermenistan toprağı saymıştır.
 • 1994 yılında imzalanan ateşkes antlaşması ile sorun dondurulmuştur.
 • Karabağ Meselesi ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "E" Hepsi
  Soru Açıklaması
  8.
  1922 yılında Başkurt özerk cumhuriyetine Ufa vilayeti eklenerek toprakları genişleyecektir (yaklaşık olarak 143 bin km2olacaktır). Genişlemiş Başkurt cumhuriyetinde toplam nüfus ne kadardır?  
  Doğru Cevap: "D" 3 milyon 
  Soru Açıklaması
  9.
  Rusya iç savaşının sürdüğü yıllarda Harezm ve Buhara cumhuriyetleri kurulmuş olmasına rağmen sınır belirleme sürecinin sonucunda Buhara, Harezm ya da Hokand merkezli bir idari yapıya kesinlikle izin verilmemiştir. Sovyet Birliği Yönetimi'nin uyguladığı bu politikanın nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  Doğru Cevap: "C" Bu merkezlerin eski milliyetçi hareketleri hatırlatması
  Soru Açıklaması
  10.
  Rusya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilişini ifade eden Brest Litovsk Antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?
  Doğru Cevap: "D" Mart 1918
  Soru Açıklaması
  11.
  Türkiye ile Azerbaycan arasında Trans Anadolu Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) anlaflması kaç yılında İmzalanmıştır? 
  Doğru Cevap: "D" 2012
  Soru Açıklaması
  12.
  Ahıska Türkleri aşağıda verilen hangi tarihte sürgün edilmişlerdir?
  Doğru Cevap: "E" 1944
  Soru Açıklaması
  13.
  Aşağıdakilerden hangisi Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını ilan eden Türk cumhuriyetleri arasında gösterilemez?
  Doğru Cevap: "C" Moğolistan
  Soru Açıklaması
  14.
  Sovyet ülkesinin kenarlarında olan, yani dışarıya sınırları olan ve SSCB’den ayrılma hakkı tanınan cumhuriyetler aşağıdakilerden hangileridir?
  Doğru Cevap: "E" Birlik Cumhuriyetleri
  Soru Açıklaması
  15.
 • Anayasa’ya göre Azerbaycan, işçi ve köylülerin cumhuriyetidir.
 • En yüksek devlet kurumu, parlamentonun karşılığı olan Yüksek Sovyet'tir.
 • Resmi kurumlarda Azerbaycan Türkçesi kullanılmaktadır.
 • Cumhuriyetin yönetimi Azerbaycan Komünist Partisi Birinci Sekreterliğidir.
 • Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "D" I,II ve IV
  Soru Açıklaması
  16.
 • İnsan sürgünleri
 • Ağır çalışma koşulları
 • Açlığın baş göstermesi
 • Toplu ölümler
 • Yukarıdakilerden hangileri Stalin döneminde uygulanan kollektifleştirme politikasının sonuçlarındandır?
  Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV
  Soru Açıklaması
  17.
  1991-1994 yılları arasında Gayri Safi Yurtiçi Hasılası %58 oranında düşen Azerbaycan, 1994'te aşağıdakilerden hangisi ile yapılan ateşkes anlaşmasından sonra ekonomik zorlukları geride bırakmaya başlamıştır?
  Doğru Cevap: "D" Ermenistan 
  Soru Açıklaması
  18.
  ‘’Türkistan’’ sözcüğü, Türklerin yaşadığı ülke anlamına gelir. Bu kavrama İran kaynaklarında verilen ad, aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Turan
  Soru Açıklaması
  19.
 • Açlık ve sefalete yol açan iç savaş 1918-1922 yılları arasında gerçekleşti.
 • Ak Ruslar Kızıl Ordu’ya karşı savaşmaya başladı.
 • Dış müdahale Kızıl Ordu’ya desteği daha da arttırdı.
 •  Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "E" I, II, III
  Soru Açıklaması
  20.
  Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türklerinin önemli merkezlerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "D" Petersburg
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.