Çağdaş Türk Dünyası
Deneme Final Sınavı 1
1.
Özbekistan'da Özbekçe'nin resmi dil olarak ilan edilmesi hangi tarihte olmuştur?
Doğru Cevap: "E" 1989
Soru Açıklaması
2.
Türkmenistan'ın bağımsızlık süreciyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "B" Gorbaçov'un uyguladığı milliyetçi siyasetin etkisinde kalmıştır.
Soru Açıklaması
3.
Tataristan'ın statüsü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Tatarların mitolojik eserlerinden esinlenerek tasarlanan armada İdil Bulgarlarının eşyalarında da sıkça rastlanan özgürlük düşkünü hayvan olan kanatlı kartal tasvir edilmiştir. Bayrak renklerinde olan armadaki kartal, cumhuriyet ve bütün halkının koruyuculuğunu simgelemektedir.
Soru Açıklaması
4.
Kazakistan hangi yönetim şekliyle yönetilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Yarı başkanlık
Soru Açıklaması
5.
Kıgızistan’ın cumhurbaşkanı kaç yıllığına seçilir?
Doğru Cevap: "C" 5
Soru Açıklaması
6.
Çuvaşları Tatarlar ve Başkurtlardan ayıran en önemli özelliklerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hıristiyan olmaları
Soru Açıklaması
7.
Bağımsızlığını ilan eden Kırgızistan’ı tanıyan ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Türkiye
Soru Açıklaması
8.
Buhara Cellatları adlı eser aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A"  Sadriddin Aynî
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlık sonrası Kırgızistan'da yaşanan gelişmelerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Tarım sektörü gelişti
Soru Açıklaması
10.
Türkiye ve Kırgızistan arasında  “Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması” ne zaman imzalanmıştır? 
Doğru Cevap: "C" 1997
Soru Açıklaması
11.
Sovyetler Birliği anayasasına hangi yıl getirilen düzenlemelerle Kırgız SSC kuruldu ve Kırgızistan toprakları birlik cumhuriyeti statüsüne yükseltildi?
Doğru Cevap: "D" 1936
Soru Açıklaması
12.
I. Hakim-Savcılar II. Avukatlar III.Milletvekilleri Halk Maslahatı kurulunda yukarıdakilerden hangi/hangileri yer alır?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden Türkmenistan’ın dış politikasına etki eden küresel güçlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Azerbaycan
Soru Açıklaması
14.
I. Türkmenistan ekonomisi, yeraltı kaynaklarına dayanmaktadır. Başlıca doğal kaynakları doğalgaz ve petroldür. II. Dünyanın ikinci büyük gaz yatağı (Galkınış ) Türkmenistan'da bulunmaktadır. III. Türkmenistan'ın, ithal ettiği ürünlerin başında sanayi maddeleri, kimyasal ürünler ve ilaçlar gelmektedir. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Hiçbiri
Soru Açıklaması
15.
Sovyetlerin dil siyaseti hangi  sürecin bir parçasıydı?
Doğru Cevap: "B" Uluslar yaratma
Soru Açıklaması
16.
Türkmenistan nüfusunun yüzde kaçını Kazaklar oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "A" 3
Soru Açıklaması
17.
Türkiye, Pakistan ve İran tarafından 1985’te kurulan ve 1992’de Orta Asya cumhuriyetleri ve Azerbaycan’ın üyeliğiyle genişleyen ______________________ amacı, üye ülkeler arasında ekonomik ve kültürel işbirliğini geliştirmek, serbest ticaret bölgesi oluşturmaktır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Ekonomik işbirliği örgütü
Soru Açıklaması
18.
Sovyetler Birliği’nde kollektifleştirme politikası uygulanması sonucunda bireylere ait topraklar kaç yılında devletleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1928-1933
Soru Açıklaması
19.
Kırgızca Türk dil ailesinin aşağıdaki hangi koluna mensuptur?
Doğru Cevap: "D" Kıpçak
Soru Açıklaması
20.
I. İran  II. Afganistan III. Ermenistan IV. Türkiye ülkelerinden hangileri Türkmenistan ile sınırdaştır?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.