Çağdaş Türk Dünyası
Deneme Final Sınavı 2
1.
Aşağıdakilerden hangisi Osman Yusupov döneminde izlenen Stalinci politikanın sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Eğitim hakkı Özbek ve Ruslar için eşit düzeydeydi
Soru Açıklaması
2.
Manas hava üssüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Bu üs 2009'da açılmıştır.
Soru Açıklaması
3.
Kırgızcaya en yakın dil aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Kazakça
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Kırgızistan'ın Fergana Vadisi için gerilim yaşadığı etnik unsurlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Özbekler
Soru Açıklaması
5.
Dungan ne demektir?
Doğru Cevap: "A" Çinli Müslümanlara verilen addır
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi kollektifleştirme politikasının sonuçlarından değildir?
Doğru Cevap: "B" Halka özel mülkiyetinde çalışma hakkı verilmiştir
Soru Açıklaması
7.
Ekim 1991’de yapılan seçimlerde %95 oy alarak bağımsız Kırgızistan’ın ilk cumhurbaşkanı seçilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
8.
Sibirya’daki Türk kökenli Cumhuriyetlerden yüzölçümü en büyük olan yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yakutistan
Soru Açıklaması
9.
Moskova’nın, Sovyetleştirme politikalarına uzun süre destek veren Türkmen yöneticilerin başında aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?
Doğru Cevap: "D" Muhammednazar Gapurov
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Başkurdistan'ın başkentidir?
Doğru Cevap: "E" Ufa
Soru Açıklaması
11.
Türkmenistan bağımsızlığını ne zaman ilan etmiştir?
Doğru Cevap: "B" Ekim 1991
Soru Açıklaması
12.
Türkmenistan bağımsızlığını hangi yıl ilan etmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1991
Soru Açıklaması
13.
Yakutistan’ın resmî dilleri Rusça ve Yakutçadır. Kiril alfabesini kullanan Yakutların dili kırsalda, Rusça ise şehir ve sanayi bölgelerinde daha yaygındır. Ancak cumhuriyette ana dil kullanımı, Altay ve Hakasya’dakine kıyasla çok daha yüksek seviyededir. Bu hususu cumhuriyetin ekonomik durumu ile açıklamak mümkündür. Ayrıca bu durum, dil politikaları da dâhil olmak üzere Moskova ile pazarlıklarda Yakutların elini güçlendirmektedir. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
Doğru Cevap: "A" Yakutistan'ın sahip olduğu ekonomik kaynaklar bölgedeki diğer cumhuriyetlerden daha avantajlı bir konuma getirmiştir. 
Soru Açıklaması
14.
Tataristanın ilk devlet başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mintimir Şentiyev
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Kırgızistan parlamentosuna verilen addır? 
Doğru Cevap: "E" Cogorku Keneş
Soru Açıklaması
16.
Kadınların sosyal yaşamda yer alması girişimi, en çok hangi halkların tepkisini çekmiştir?
Doğru Cevap: "A" Özbekler-Tacikler
Soru Açıklaması
17.
Gagavuzlarla ilgili bilgilerden aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Moskova, Moldova’nın Gagavuzya’ya karşı izlediği siyaseti desteklemektedir.
Soru Açıklaması
18.
Sibirya'nın yerli halkına ne denir?
Doğru Cevap: "A" Evenkler
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Kırgızistan cumhurbaşkanlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" A. Masaliyev
Soru Açıklaması
20.
Başkurdistan cumhuriyetinin egemenliğini ilan ettiği tarih hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 11 Ekim 1990
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.