Çağdaş Türk Dünyası
Deneme Final Sınavı 3
1.
Sibiryanın güneyinde, Yenisey ırmağının yukarı kısmında bulunan,başkenti Abakan olan cumhuriyet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hakasya.
Soru Açıklaması
2.
Rusya Federasyonunun en yüksek dağı olan Elbruz dağı coğrafi olarak hangi Turk Cumhuriyetlerinin sınırları içindedir?
Doğru Cevap: "B" Kabardin Balkar- Karaçay.
Soru Açıklaması
3.
Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Uygurların oranlarının gittikçe azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bölgeye Çinlilerin yerleştirilmesi
Soru Açıklaması
4.
1733-1797 yılları arasında yaşamış olup, şiiirlerinde milli değerleri,adaletsizlikleri dile getiren ve  Türkmenleri birlik ve beraberliğe çağıran ünlü şair kimdir?
Doğru Cevap: "D" Mahtumkulu
Soru Açıklaması
5.
Kırım ilk olarak hangi yılda Rusya’ya dahil edilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 1783
Soru Açıklaması
6.
Hangisi/leri sol kanat Ceditçilerdendir? I- Abdurrauf Fıtrat II- Sadriddin Aynî III- Abdullah Avlanî
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
7.
 • Çuvaşlar, Tatar ve Başkurtlardan farklı olarak Hıristiyan dinine mensupturlar. Hıristiyanlık, onların Ruslarla daha sıkı münasebetler içerisinde olmalarına neden olmuştur.
 • Çuvaş Cumhuriyeti, Moskova ile uyumlu bir politika izlemektedir. Çuvaş Cumhuriyeti lideri, Moskova’nın taleplerine uyum göstererek 2012’den itibaren başkan (glava) olarak adlandırılmayı kabullenmiştir.
 • Çuvaş Cumhuriyeti, hiçbir zaman Moskova açısından bir tehlike arz etmemiştir.
 • Çuvaş Cumhuriyeti, Tataristan ve Başkurdistan kadar yer altı zenginliklerine sahip değildir ve ekonomisinin temelini tarım alanı oluşturmaktadır.
 • Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Çuvaş Cumhuriyeti’nin bölgedeki diğer özerk Türk cumhuriyetlerinden farkını açıklamaktadır?
  Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV
  Soru Açıklaması
  8.
  Çarlık Rusya'sı zamanında Rus devlet görevlileri Kazak ve Kırgız göçebeleriyle anlaşabilmek için aşağıdaki hangi Türk halkından yararlanmıştır?
  Doğru Cevap: "B" Tatarlar
  Soru Açıklaması
  9.
  Gagavuzların anavatanı aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Romanya
  Soru Açıklaması
  10.
  Aşağıdakilerden hangisi Türkmenistan’ın başlıca ihracat ürünlerinden değildir?
  Doğru Cevap: "A" İlaç
  Soru Açıklaması
  11.
  Türkmenistan'ın nüfusunun fazla olmamasının sebebi ne olabilir?
  Doğru Cevap: "D" Büyük oranda çöl olması
  Soru Açıklaması
  12.
  Aşağıdakilerden hangisi Özbekistan'daki etnik gruplardan biri değildir?
  Doğru Cevap: "B" Çinliler
  Soru Açıklaması
  13.
  Aşağıdaki durumlardan hangisi Kırgızistan'ın bir Uygur siyasi partisinin kurulmasına izin vermemesinin gerekçeleri arasında gösterilebilir?
  Doğru Cevap: "E" Hepsi
  Soru Açıklaması
  14.
  Sıldışçıgaş hangi cumhuriyetin gazetelerinden biridir?
  Doğru Cevap: "E" Tuva.
  Soru Açıklaması
  15.
  _____________________ 1990’da kurulmuştur. Türkmenistan’ın bütün boy, tire, tayfaların yaşlılarından oluşur. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  Doğru Cevap: "E" Aksakallar meclisi
  Soru Açıklaması
  16.
  Dünya Uygur Kurultayı Başkanı kimdir?
  Doğru Cevap: "B" Rabia Kadir
  Soru Açıklaması
  17.
  Aşağıdakilerden hangileri Kırım ekonomisininin temelini oluşturmaktadır?
  Doğru Cevap: "A" Tarım ve turizm
  Soru Açıklaması
  18.
  Aşağıdakilerden hangisi Türkmenistan’ı oluşturan 5 vilayetten biri değildir?
  Doğru Cevap: "A" Pamir
  Soru Açıklaması
  19.
  Dünyada Yakutlar olarak tanınsalar da, kendilerini Saha olarak adlandıran insanlardan oluşan Yakutistan’ın başkenti aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Yakutsk
  Soru Açıklaması
  20.
  Tuvaların geleneksel inancı aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Şamanizm.
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.