Çağdaş Türk Dünyası
Deneme Final Sınavı 5
1.
Dağlık coğrafyası ve suyu bol, ormanlık alanları nedeniyle dağcılık ve doğa turizminin önemli merkezlerinden biri olan Kırgızistan, nasıl tanımlanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Orta Asya’nın İsviçre’si
Soru Açıklaması
2.
Bağımsızlığını ilan eden Kırgızistan’ı tanıyan ilk ülke hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Türkiye
Soru Açıklaması
3.
Göktürk Devleti zamanında Baykal Gölü’nün doğusu ile Karadeniz’in kuzeyine kadarki coğrafyada Göktürk Devleti’ne tâbi olarak yaşayan Türk boyları konfederasyonunun adı nedir?
Doğru Cevap: "A" Töles
Soru Açıklaması
4.
Türkmenbaşı döneminin sembolü olarak görülen eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ruhname
Soru Açıklaması
5.
Türkmenistan’daki devlet yönetim sistemine ülkedeki elitlerin etkisi açısından bakarsak, .....denilen kabile esaslarına dayandığını görmekteyiz. Cümledeki boşluğu hangi şık ile doldurmak mümkündür?
Doğru Cevap: "C" Tire
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki yargılardan hangisi Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından, Kırgızistan'daki Rus nüfusunun birdenbire Rusya'ya geri dönmesinin istenmemesinin gerekçeleri arasında gösterilebilir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
7.
Başkurdistan Cumhuriyeti'nin coğrafi konumu göz önüne alındığında, aşağıda verilen komşularından hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Doğuda Hakasya Cumhuriyeti
Soru Açıklaması
8.
Kıgızistan’ın en üst devlet görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Cumhurbaşkanı
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Kafkasyadaki türk topluluklarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Nogay bölgesi.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Kırgızistan'da yaşanan etnik çatışmaların temel nedenidir?
Doğru Cevap: "C" Fergana Vadi'sindeki sorunlar
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Özbekistan ekonomisinin dayandığı temel kaynaklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hidroelektrik barajları
Soru Açıklaması
12.
Gagavuzya Özerk Bölgesi nereye bağlıdır?
Doğru Cevap: "C" Moldova
Soru Açıklaması
13.
Vladimir Putin’in iktidara gelmesiyle Rusya federasyonu 7 federal bölgeye bölünmüştür. Tataristan bunlardan hangisine dahil edilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Volga
Soru Açıklaması
14.
Türkistan bölgesindeki Türk halkları hangi vaat ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin çatısı altına girmeyi kabul etmiştir?
Doğru Cevap: "A" Özerlik verilmesi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Türkmenistan’daki siyasi hayata önemli etkisi olan boylardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Yomut
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Rusya Federasyonunun bölündüğü 7 federal idari bölgeden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Petersburg
Soru Açıklaması
17.
Kırgızistan’ın en üst devlet görevlisi olan cumhurbaşkanı kaç yıllığına seçilir?
Doğru Cevap: "C" 6
Soru Açıklaması
18.
Sovyetler Birliği, aşağıdaki ülkelerden hangisinin yıkılmasıyla kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" Rusya İmparatorluğu
Soru Açıklaması
19.
Rusya’nın Kırgızistan ile ilişkilerini etkileyen önemli bir unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kırgızistan’daki Rus nüfusu
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Türkmenistan Sovyet Hükümeti’nin yaptığı faaliyetlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Petrol üretiminin engellenmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.