Doğu Akdeniz Uygarlıkları

Doğu Akdeniz Uygarlıkları

a)- Fenikeliler

2’ye ayrılan Doğu Akdeniz Uygarlıkları arasından ilki olan Fenikeliler, yaşadıkları bölgenin tarıma ve hayvancılığa elverişli olmaması nedeniyle balıkçılığa ve denizciliğe yönelmişler ve Akdeniz kıyılarında koloniler kurmuşlardır.

Fenikeliler Sümer çivi yazısı ile Mısır Hiyeroglif yazısını örnek alarak tarihin ilk alfabesini icat ettiler bu alfabe 22 harflidir.

Bu alfabe Fenikeliler’den sırasıyla İonlar, Yunanlılar, Romalılar alıp geliştirmiştir ve günümüzde kullanılan Latin Alfabesi’ni meydana getirmişlerdir

b)- İbraniler

Doğu Akdeniz Uygarlıkları denildiğinde ismi geçen bir diğer uygarlık da İbraniler. İbraniler Filistin Bölgesi’nde İsrail ve Yahudi adında iki devlet kurmuşlardır. (M.Ö VIII – VI. Yüzyıllar)

HZ.Musa ile kızıl denizi aşmışlardır bundan dolayı ırmağı aşan yani İbrani denilmiştir.

Tarihin ilk tek tanrılı dini olan “Musevilik” İbranilere aittir. İbraniler bu dinin yalnızca kendi kavimlerine gön­derildiğini söylemişler ve kendilerinin üstün olduğunu belirtmişlerdir. Bu durum Museviliğin, Hıristiyanlık ve İs­lâmiyet gibi yaygın bir din olmasını önlemiştir.