EDWARD GİBBON(1737 – 1794)

(1737-1794) İngiliz, tarihçi Edward Gibbon hayatına dair önemli detayları inceleyebilirsiniz. Roma İmparatorlu­ğu’nun tarihi üzerine yaptığı çalışmayla 18. yy’m en büyük İngiliz tarihçileri arasına girmiştir. 8 Mayıs 1737’de Putney’de doğdu, 16 Ocak 1794’de Londra’da öldü. Zengin bir ailenin oğluydu. Edward Gibbon hastalıklı bir çocuk olduğundan düzenli olarak okula devam edemedi. 1749-1750 yıllarında Westminster Okulunda öğrenim gördü. 1752’de Oxford Üniversitesindeki Magdalen College’a girdi. Burada gördüğü öğrenimden hoşnut kalmayarak kısa bir süre sonra okulu terletti. Bu sırada tarih ve tanrı bilim konularında çok sayıda kitap okudu ve Katoliklik üzerine araştırmalar yaptı.

1753’de mezhep değiştirerek Kato­lik olunca, babası tarafından Calvinist bir rahip olan D. Pavillard’ın yanına Lausanne’a gönderildi. Gibbon Pavillard’ın yanında düzenli çalışma alışkanlığı edindi. Klasik Latin edebiyatı, matematik ve mantıkla ilgilendi. 1754’de yeniden Protestan oldu. 1758’de babası tarafından İngiltere’ye geri çağrı­lan Gibbon 1760-1762 arasında Güney Hampshire’ daki yerel milis örgütünde yüzbaşı rütbesiyle asker­lik yaptı. Bu sırada, Lausanne’da yazmaya başladığı Essai sur T etüde de la litterature (“Edebiyat İncelemesi Üzerine Bir Deneme”) adlı kitabını tamamladı ve 1761’de Fransızca, 1764’de ise İngilizce olarak yayımladı. 1763’de İngiltere’den ayrılarak bir Avrupa gezisi­ne çıktı. Paris’te D. Diderot, d’Alembert gibi Aydınlan­ma Döneminin ünlü felsefecileri ile tanıştı. Ardından Lausanne’a, daha sonra da Roma’ya gitti. Roma’da Antik Çağ’la ilgili araştırmalar yapan Edward Gibbon kentte bulunduğu sırada Roma İmparatorluğu’nun tarihi ile ilgili bilimsel bir çalışma yapmaya karar verdi. Gibbon’un Roma tarihi ile ilgili çalışmasının Bizans tarihi ile ilgili bölümünde bazı önemli eksiklikler olmasına karşın, bir bütün olarak ele alındığın­da, konusunda yazılmış temel başvuru kaynakların­dan biri olma niteliğini korumaktadır. Gibbon, tarih­sel olaylar arasındaki nedensellik ilişkisini değerlendirmedeki yetkinliği, tarihsel konulara yaklaşmadaki titizliği ve kullandığı dilin anlaşılırlığı ile 18. yy’ın en büyük İngiliz tarihçileri arasında yer almıştır.

Eserleri (başlıca): Essai sur l’etüde de la litterature, 1761, (“Edebiyat İncelemesi Üzerine Bir Deneme”); Memoires litteraires de la Grande Bretagne, 2 cilt, 1768-1769, (“Büyük Britanya’dan Edebiyat Anılan”).