Edward Hallett Carr

Edward Hallett Carr 1892 yılında Londra’da doğdu. Merchant Taylors School ve Cambridge Trinity College’da öğrenim gördü. 1916’da Dışişleri Bakanlığı’nda çalışmaya başladı. 1927’de Moskova’ya ilk gezisini yaptı. 1936’da Dışişleri Bakanlığı’ndan ayrıldı ve 1936-47 arasında Aberstwyth’deki Wales Üniversitesi’nde uluslararası politika profesörü olarak ders verdi. 1941-46 arasında The Times gazetesinin yayın yönetmeni yardımcılığını yaptı. 1953-55 arasında Oxford Üniversitesi’ne bağlı Balliol College’da, 1955’ten sonra da Trinity College’da çeşitli akademik görevler üstlendi.

Sovyet Devrimi’nin tarihi, sosyalist hareketin daima ilgisinin merkezinde olmuştur. Her tarih gibi daha sonra yazıldığında yaşananlar kadar, yaşananları daha da yüceltmek adına menkıbeler, abartılar ve kurgular da devreye girmiştir. E. H. Carr, Bolşevik Devrimi’nin en geniş kapsamlı, gayrı resmî tarihini göz alabildiğine bir zenginlikle yazıya geçirmiş, süreci bir tarihçinin ciddiyeti ile ele almıştır. 1917: Öncesi ve Sonrası, Carr’ın Bolşevik Devrimi tarihi üzerine yaptığı araştırmaların, verdiği emeğin bir dökümüdür.
Edward Hallett Carr dönemin tarihini araştırırken Rusça kaynaklara, devrim sürecinde öne çıkmış aktörlerin anılarına, yazılarına, dönemin gazete ve arşivlerine büyük bir dikkatle eğilir. Sovyet Devrimi ile ilgili diğer kaynakları da eleştirel bir gözle ele alır.
Bolşevik Devrimi’ni tarihteki yerine oturtmak, devrimin fikrî kökenlerini, sosyalist hareketin tarihsel mirasının ve aktörlerinin devrim fikrine ve sürecine katkısını, yıllar boyu süren araştırmaların olgunluğu ve aklıselimi ile yazabilmek bu eserin önemini artırır. Devrime ufkunu çizen ütopyayı, Sovyet toplumunun yapısını, umutlar kadar trajedileri de aynı hassasiyetle ele alan Carr, hem bir devrimin tarihini anlatır, hem de bu tarihin nasıl yazılması gerektiğini gözler önüne serer.

Eserleri:

– 1917 Öncesi ve Sonrası
– Bolşevik Devrimi -1- Sovyet Rusya Tarihi 1917-1923
– Bolşevik Devrimi -2- Sovyet Rusya Tarihi 1917-1923
– Bolşevik Devrimi -3- Sovyet Rusya Tarihi 1917-1923
– Dostoyevski
– Romantik Sürgünler
– Tarih Nedir?
– Milliyetçilik ve Sonrası
– Yeni Toplum
– Karl Marx
– Barış Antlaşmalarından Sonra Uluslararası İlişkiler
– Yirmi Yıllık Bunalım (1919-1939)
– Barış Koşulları
– İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Sovyet-Almanya İlişkileri
– Planlı Ekonominin Temelleri
– Sovyetlerin Batı Dünyası Üzerine Etkisi
-Lenin’den Stalin’e Rus Devrimi
– Napeleon’dan Stalin’e
– 1917 Öncesi ve Sonrası
– Tek Ülkede Sosyalizm