Eğitim Tarihi
Deneme Ara Sınavı 3
1.
Platon’un Devlet adlı eserinde her türlü eğitim kademesinde ve çeşidinde yer alan,  bilginin ve hakikatin yolunun oradan geçtiğine inanılan ve çok önemli görülen eğitim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Felsefe eğitimi
Soru Açıklaması
2.
Lao-tse ve Konfüçyüs hangi toplumda yaşamış ve felsefesi benimsenmiştir?
Doğru Cevap: "C" Çin
Soru Açıklaması
3.
Isparta şehir devletinde eğitimin en temel hedefi aşağıdakilerden hangisinde ilerlemekti? 
Doğru Cevap: "D" Fiziksel güzellik ve sağlamlık
Soru Açıklaması
4.
 • Yaygın eğitim töre içerisinde ve töre kanalıyla verilmiştir.
 • 38 harfli gelişmiş alfabeleri vardır.
 • Orhun Yazıtları dillerinin ne kadar gelişmiş olduğunun kanıtıdır.
 • Yüksek oranda okur yazarlık vardır.
 • Maniheizm, Budizm ve Hristiyanlıkla tanışmışlardır.
 • Yukarıdakilerden hangi/hangileri Göktürklerle ilgilidir?
  Doğru Cevap: "A" I-II-III-IV
  Soru Açıklaması
  5.
  Kölesi kaybolan biri, duvar ilanları vererek isteğini topluma duyurmak istemesi hangi toplumda gözlenmiştir.
  Doğru Cevap: "C" Mısırlılar
  Soru Açıklaması
  6.
  I. Okullarda daha çok dini musuki ön plana çıkmıştır.II. Eğitim ve bilim alanının en önemli icadı hiyerogliflerdir.III. Mimarlık alanında ileri olsalar da tıp alanı gelişmemiştir.IV. Güneşin hareketlerini ölçebilmek için takvim icat etmişlerdir.V. Çocuklar ve eğitimleri önemli yer işgal etmemiştir.Yukarıda Antik Mısır dönemiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "E" II, IV
  Soru Açıklaması
  7.
  Enderun’da bulunan ve farklı müzik aletlerini çalabilen yetenekli müzisyenler yetiştirilen yer aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Meşkhâne
  Soru Açıklaması
  8.
  “İnsanın kendine, çevresine, içinde yaşadığı topluma, tabiata ve diğer bütün varlık dünyasına ilişkin bilgiler edinmesine, bunlardan hareketle toplum içinde bir takım davranış kalıpları geliştirerek bunları yeni nesillere aktarma sürecine ………. denir.“ Boş bırakılan yer aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle tamamlanabilir?
  Doğru Cevap: "B" Eğitim
  Soru Açıklaması
  9.
  Sümerler zamanında okullarda bulunan "ummia" kimdir?
  Doğru Cevap: "C" Yönetici
  Soru Açıklaması
  10.
  Aşağıdakilerden hangisi halkın eğitimin tamamen kilise geçtiği dönemi kapsamaktadır?
  Doğru Cevap: "D" 5. ve 6. yüzyıllar
  Soru Açıklaması
  11.
  Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin medreselerin bozulmaya başlamasında etkili olduğu söylenemez?
  Doğru Cevap: "B" Medresenin dış dünyaya açık olması, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi
  Soru Açıklaması
  12.
  “Çocuklar bir elle cezalandırılmalı, iki elle okşanmalı” düsturu hangi toplumun eğitim anlayışını ifade etmektedir?
  Doğru Cevap: "D" İbraniler
  Soru Açıklaması
  13.
  17. yüzyılda gerek yazdı­ğı eserler gerekse ilme, devlet ve toplum haya­tına getirdiği eleştirilerle dönemin en önemli bilim insanlarından biri olan ve Avrupalıların Hacı Halife lakabıyla tanıdıkları Osmanlı âlimi kimdir?
  Doğru Cevap: "A" Kâtip Çelebi
  Soru Açıklaması
  14.
  Çocukların ilk eğitim mekânında yabancılık çekmemesi için özellikle tasarlanan yapılara ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "B" Sıbyan Mektepleri
  Soru Açıklaması
  15.
  İbrahim Müteferrika’nın, matbaasında ilk bastığı eser aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Cevheri’nin Vankulu Lügati
  Soru Açıklaması
  16.
  Fatih döneminde medreseler yedi mertebeye ayrılmıştır. Bu ayrışma aşağıdakilerden hangisine göre yapılmıştır?
  Doğru Cevap: "A" Medresedeki hocaların ve talebelerin aldıkları maaş
  Soru Açıklaması
  17.
  Fatih döneminde medreselerin hemen yanında onlara talebe yetiştirecek daha alt düzeyde inşa edilen medreselere ne ad verilmiştir?  
  Doğru Cevap: "E" Tetimme
  Soru Açıklaması
  18.
  Klasik dönem Osmanlı eğitim tarihinde yaygın eğitim kurumlarındaki öğretime ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
  Doğru Cevap: "B" İslam’da ibadet yerinin en yaygın adı camidir.
  Soru Açıklaması
  19.
  Anadolu’da yaşayan Türklerin esnaf ve sanatka^rlarının birliğini, çalışma esas ve usullerini ortaya koyan sosyoekonomik bir kurum olan Ahilik hangi yüzyılda kurulmuştur?
  Doğru Cevap: "E" 12.yy
  Soru Açıklaması
  20.
  Antik Dönem Çin'de yüksekokul olarak görülen ve en ileri düzey eğitimin verildiği okul hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Büyük şehir okulları
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.