Eğitim Tarihi
Deneme Final Sınavı 5
1.
Kendisini Alman ulusunun yenileştirilmesi için görevli gönderilen bir kişi olarak gören ve eğitilmiş kişiden yurduna ve ulusuna bağlılık yanında, her şeyden önce iç asalet, doğruluk ve estetik yaratma gücünü istemiştir. Görüşü aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Langbehn
Soru Açıklaması
2.
Kast sisteminin Hindistan’daki eğitim üzerindeki en önemli etkisi ne olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Budist dönemde dinî ya da seküler eğitim, yalnızca Budist sınıfa tanınmıştır.
Soru Açıklaması
3.
İroni ve Doğurtmaca metotları hangi filozofa aittir?
Doğru Cevap: "E" Sokrates
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Eleştirel pedagoglar arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" M. Foucault
Soru Açıklaması
5.
Hazırladığı “Millî Eğitim Üzerine Rapor”da devletin bir “eğitim devleti” olmasını, laik bir “eğitim politikası” izlemesini ve parasız eğitimi savunan eğitim filozofu kimdir?
Doğru Cevap: "D" M.de Condorcet
Soru Açıklaması
6.
I. W. Godwin II. F. Ferrer III. W. Reich IV. M. Stirner Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri radikal eğitimcilerdendir?
Doğru Cevap: "A" Hepsi
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı Devleti'nde geleneksel devlet yapısı ve sosyokültürel kurumların yerine Batı modelinde yenilerinin ikame edildiği dönem hangi yüzyıldadır?
Doğru Cevap: "E" 18.yüzyıl
Soru Açıklaması
8.
 • Sanayileşme sonucu oluşan kültür çöküşüne tepki olarak ortaya çıkmıştır.
 • Asfalt kültürüne ve entellektüalizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.
 • Kitap okulu ve ezber okulu kavramlarına karşı olarak ortaya çıkmıştır.
 • Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri iş eğitimi akımına ait bir özelliktir?
  Doğru Cevap: "C" Yalnız III
  Soru Açıklaması
  9.
  Aşağıdakilerden hangisi Fransa’nın ihtilalden veya 1794’ten sonra kurulan, hep üniversitelerin dışında kalan büyük yüksekokulları olan ve bugün de ülkenin en seçkin ve zirvedeki yükseköğretim kurumlarından  biri değildir?
  Doğru Cevap: "A" E´cole pratique des hautes etudes
  Soru Açıklaması
  10.
  Eğitimin “İskenderiye ağı”na (teorik bilgi) düştüğünü ve bu durumdan derhâl kurtarılmalıdır, fikirlerini savunan fikir adamı  aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Nietzsche
  Soru Açıklaması
  11.
  Öğretimi çocuğun kendi kendine etkinliği ilkesine dayandırarak kendine has bir öğretim sistemi yaratan kişi kimdir?
  Doğru Cevap: "C" Maria Montessori
  Soru Açıklaması
  12.
  Çağdaş eğitim reformcuları arasında, öğretimi çocuğun kendi kendine etkinliği ilkesine dayandırarak kendine has bir öğretim sistemi yaratan ve daha sonra çeşitli ülkelerde onun adıyla okullar açılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" M. Montessori
  Soru Açıklaması
  13.
  Çocuğun altı yaşında okula başlaması ve ilk eğitiminin ahlak eğitimi olması gerektiğini savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" İbn Sina
  Soru Açıklaması
  14.
  III. Selim’in yürüttüğü yenileşme politikasına karşı gruplar tarafından desteklenen Kabakçı Mustafa İsyanı aşağıdakilerden hangi tarihte gerçekleşmiştir?
  Doğru Cevap: "A" 1807
  Soru Açıklaması
  15.
  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı eğitim mirasının zayıf taraflarından değildir?
  Doğru Cevap: "A" Modernitenin temel değerleri eğitim sistemini etkilemeye başladı.
  Soru Açıklaması
  16.
  Okulların ve öğretimin demokratlaştırılması son 150 yıl içerisinde bütün alanlarda kendini göstermektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu alanlardan biri değildir?
  Doğru Cevap: "A" Eğitim metodu
  Soru Açıklaması
  17.
  Modenitenin temel değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  Doğru Cevap: "B" Akılcılık, bilimcilik, millî egemenlik, laiklik
  Soru Açıklaması
  18.
  Liselerde karma eğitime ilk defa ne zaman geçilmiştir?
  Doğru Cevap: "D" 1934
  Soru Açıklaması
  19.
  Osmanlı'dan kalma eğitimde ikilik hangi kanun ile ortadan kaldırılmıştır?
  Doğru Cevap: "A" Tevhîd-i Tedrisat Kanunu
  Soru Açıklaması
  20.
  Osmanlıda çağdaş anlamda açılan ilk öğretmen okulu aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Darülmuallimin-i rüşdiye 
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.