En Uzun Yüzyıl Asya ve Avrupa’daki Devletlerin Genel Durumu

En Uzun Yüzyıl Asya ve Avrupa’daki Devletlerin Genel Durumu

En Uzun Yüzyıl (1800-1922)

Asya ve Avrupa’daki Devletlerin Genel Durumu

En Uzun Yüzyıl Asya ve Avrupa’daki Devletlerin Genel Durumu XIX. yüzyılda dünya politikasına yön veren devletler İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya, Hollanda ve ispanya olmuştur. Bu yüzyılda milliyetçilik ve liberalizm Avrupa’nın siyasi ve sosyal gelimmi yönlendirdi, Mutlakıyetçi devletler zayıfladı demokrasi anlayışı güçlendi.

XIX .Yüzyılın sonlarına doğru siyasi birliğini tamamlayan İtalya ve Almanya Avrupa devletleri sahnesinde yer bulabildi. En uzun yüzyıl ve durumlarının detayları şu şekilde;

İngiltere

 • XIX Yüzyılın en güçlü devletidir.
 • Parlamento açıldı.
 • İnsan Hakları Bildirgesi kabul edildi.
 • Sömürgecilik imparatorluğunu kurdu.
 • Kendi çıkarları doğrultusunda milliyetçilik akımlarını destekledi.
 • XIX yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünü savunmuştur.

Fransa

 • Bu yüzyılda gücünü korumaya devam etti.
 • Osmanlı topraklarını ele geçirmek için zaman zaman ittifaklar yaptı.
 • 1848 İhtilafları sonunda 2. Cumhuriyet ilan edildi.

Asya ve Avrupa’daki Devletlerin Genel Durumu “Avusturya”

 • Bu yüzyıldaki güçlü devletlerden biridir.
 • Fransız ihtilalinin yaydığı fikirlere karşı olmuştur. Çünkü kendisini olumsuz etkileyeceği için.
 • Balkanlarda Rusya ile mücadele halindedir.
 • Alman birliğinin sağlanmasında Prusya ile mücadelede halindedir
 • Osmanlı Devleti ile ilişkileri olumludur…

Asya ve Avrupa’daki Devletlerin Genel Durumu “Almanya”

 • Yüzyılın sonlarına doğru siyasi birliğini sağladılar. Kısa zamanda Avrupa’da bir güç haline gelerek sömür-gecilik faaliyetlerine başladılar.

Asya ve Avrupa’daki Devletlerin Genel Durumu “İtalya”

 • Yüzyılın sonlarına doğru siyasi birliğini sağladılar. Kısa zamanda Avrupa’da bir güç haline gelerek sömür-gecilik faaliyetlerine başladılar.

Rusya

 • Ruslar güçlerini bu yüzyılda devam ettirmektedirler.
 • B alkanlar ve Orta Avrupa ’ da Avusturya ile mücadele halindedirler.,
 • Sıcak Denizlere inmek için Panslavizm siyasetinden vazgeçmemiş olup Balkan topluluklarını Osmanlı Devletine karşı sürekli kışkırtmaktadırlar.
 • Bunların yanında Türkistan’da yayılmacı bir siyaset izlemektedirler. Bu bölgede Rusların ilerlemesini Türkmenler 1879’da yenerek geçici olsa da durdurmayı başarmışlardır. (Gök tepe Savaşları)

Yaka Türkmenleri (Türkmenistan)

Oğuz boyundan olan Türkmenler Moğollar, Timurlar gibi devletlerin ve Buhara, Hive hanlarının yönetimi Altında yaşadılar.

1860-1884de kendi devletlerini kurdular. 1884’de Ruslar, Türkmenistan’ı işgal ettiler.

1916-1917de Ruslara karşı ayaklandılar.

Türkmenistan, 1924 S.Birliği’ne bağlı bir Cumhuriyet oldu.

22 Ekim 1991 de bağımsızlığını ilan etti.