ERMENİ OLAYLARI, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNİN KURULMASI VE SONUÇLARI

Avusturya’nın Bosna-Hersek’i İşgali (1908)

II. Meşrutiyet’in ilanı sonrası karışıklıklardan faydalanan Avusturya Bosna Hersek’i kendisine kattığını açıkladı.

1890’larda ortaya çıkan Ermeni komitelerinin özerk yönetim kurmak amacıyla gerçekleştirdiği ihtilâl nitelikli ayaklanmalar şunlardı: 1890 Erzurum ayaklanması ve Kumkapı olayı,

1894 I. Sason olayı, 1895 Babıali yürüyüşü, 1895-1896 Zeytun ve Van ayaklanmaları,

1896 Osmanlı Bankası baskını, 1897 II. Sason olayı, 1905 II. Abdülhamid’e suikast girişimi ve 1909 Adana olayları. Zaman zaman geniş bir alana yayılan ve Ermeni-Müslüman çatışmasına dönüşen bu terör olayları, Avrupa kamuoyuna “Türkler Hıristiyanları katlediyor” şeklinde yansıtıldı.

Ermeni Olayları

Zeytun Olayları (1780-1895-1914-1915)

Ermeni Komitelerinin ilk isyanı Erzurum ve Adana (1890)

Kumkapı Vakası

Merzifon, Kayseri ve Yozgat Olayları

1894 Sason İsyanı

Babı Ali Gösterisi

Van İsyanı

Abdülhamit’e Suikast girişimi

Adana Olayları

YAKINÇAĞ’DA AVRUPA

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN KURULMASI

Bugünkü Amerika Birleşik Devletleri’nin bulunduğu topraklarda XVIII. yüzyılda İngiltere’nin 13 kolonisi bulunuyordu.

1756 – 1763 yılları arasında Fransa ile yapılan Yedi Yıl Savaşları sonucunda ekonomisi bozulan İngiltere, kolonilere sattığı ürünlere yeni vergiler koyunca Amerika’da isyan çıktı.

İngiltere’den yüksek vergilerle gelen çayların Boston Limanı’ndan denize dökülmesi ihtilâli başlatan kıvılcımlardan biri olmuştur.

Ortak hareket etme kararı alan koloniler 1774 ve 1776 yıllarında Filedelfiya’da iki kez kongre düzenlediler.

1776 yılındaki kongrede “İnsan Hakları Bildirisi” (Bağımsızlık Bildirisi) yayınlanmış ve savaş kararı alınmıştır.

Bu bildiri ABD’nin üçüncü başkanı olacak olan Thomas Jefferson tarafından hazırlanmıştır.

La Fayatte: Amerikan ihtilalinde görev yapan Fransız aristokrattır. Fransız ihtilalinde de etkili olmuştur. Fransız bayrağını tasarlamıştır.

I. Filedelfiya: Kolonilerin onayı olmadan vergi alınamaz

II. Filedelfiya Kongresi: İnsan Hakları Evrensel Bildirisi

Fransa’nın desteğini alan Amerika kolonileri sekiz yıllık bir savaşın ardından imzalanan Versay Antlaşması’yla bağımsızlıklarını elde ettiler (1783). Koloniler 1787 yılında anayasa yaparak federal bir cumhuriyet kurdular.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kurulmasının Sonuçları

ABD İnsan Hakları Beyannamesi’ni ilan etmiş ve demokratik bir yönetim kurarak Avrupa’ya örnek olmuştur.

ABD, Avrupa devletlerine karşı siyasal bir denge unsuru olmuştur.

ABD, Avrupa kültürünün Amerika Kıtası’nda yayılmasını sağlamıştır.

Amerika Kıtası’na yapılan göçler artmış, bu sayede Avrupa’da işsizlik azalmış, siyasi ve dini kavgalar şiddetini kaybetmiştir.