Eski Anadolu Tarihi
Deneme Ara Sınavı 1
1.
Çivi yazısının uygulanması için en çok tercih edilen dayanıklı malzeme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kil
Soru Açıklaması
2.
Urartu krallarının ve aileden gelen diğer bireylerin gömülmesi için sitadelde ka­yalara oyularak yapılan mezar tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Çok odalı kaya
Soru Açıklaması
3.
Günümüzde Antakya ve Amuk Ovası’nı kapsayan Geç Hitit Krallığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Pattin
Soru Açıklaması
4.
Anadolu'daki Koloni Çağı kentlerinden biri olan Karum Hattuş hangi kral tarafından fethedilmiştir? 
Doğru Cevap: "B" Neşa Kralı Anitta
Soru Açıklaması
5.
Urartu ve Assur egemenliğinde olan bölgelerin arasında kalan dağlık alan kimin hâkimiyeti altındadır?
Doğru Cevap: "E" Yerel aşiretler
Soru Açıklaması
6.
Hititçe aşağıdaki dil ailelerinden hangisine girmektedir?
Doğru Cevap: "C" Hint-Avrupa
Soru Açıklaması
7.
Kayseri yakınlarındaki Kültepe (Kaniş/ Neşa) kazısından elde edilen bulgular, hangi çağ hakkında önemli bilgiler vermektedir?
Doğru Cevap: "A" Orta Tunç Çağı
Soru Açıklaması
8.
Hitit devletinin başkenti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hattuşa
Soru Açıklaması
9.
Kral Rusa döneminde öncelikli olan projeler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kentleşme ve inşa projeleri
Soru Açıklaması
10.
Hitit dini ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisine söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Bir devlet dini olarak karşımıza çıkan Hitit dininin uygulamalarına Hitit sivil halkı katılmaktaydı.
Soru Açıklaması
11.
Mezopotamya’da bulunmadığı için tedariki Anadolu’dan yapılan ve ticareti de bu yöne kaydıran madenlerden ilk sırada olanı aşağıdakilerden hangisi idi?
Doğru Cevap: "B" Bakır
Soru Açıklaması
12.
Geç Hitit Devletleri hakkında öğrendiğimiz bilgi kaynaklarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Assurlu kralların yazdırdığı çivi yazılı tabletlerden
Soru Açıklaması
13.
I- Gurgum II- Guble III-Kummuh IV-Ugarit Yukarıdakilerden hangisi/hangileri , Geç Hitit Devletlerindendir?
Doğru Cevap: "B" I-III
Soru Açıklaması
14.
Aşağıda verilenlerden hangisi Hitit inanç sistemini içeride yer alan tanrılardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yunanlı Tanrılar
Soru Açıklaması
15.
"Asurlular zamanında daha küçük ticaret kentlerine .......... ismi verilmekteydi." Yukarıdaki verilen cümledeki boşluğa en uygun cevap aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Wabartum
Soru Açıklaması
16.
Geç Hitit dönemi sanatını en iyi şekilde anlamayı sağlayan buluntular aşağıdaki şehirlerden hangisinde ortaya çıkarılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Kargamış
Soru Açıklaması
17.
Urartuların genellikle dinsel veya siyasal mesajlar vermek, sınır çizmek veya ulaşılan en son noktayı göstermek amacıyla kullandıkları, üzerinde yazıt bulunan dikili taşlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Stel
Soru Açıklaması
18.
Hitit hukukunun temel maddelerini içeren iki tabletten birincisi olan ve 200 maddeden ibaret tablet hangi hukuk alanını kapsamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Birey hukuku ve mülkiyet hakları
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Hitit Çivi Yazısı ile yazılmış tabletlerinden bulunduğu yerleşimlerden birisi değildir.
Doğru Cevap: "A" Boğazköy (Hattuşaş)
Soru Açıklaması
20.
Kummuh Krallığının Assur ile kırılgan olan ilişikleri, Kummuh Krallığının aşağıdaki hangi Krallıkla ittifak yaptığı dönemde açığa çıkar?
Doğru Cevap: "B" Urartu Krallığı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.