Eski Anadolu Tarihi
Deneme Ara Sınavı 2
1.
Adıyaman/Gölbaşı bölgesinde Urartu ve Yeni Assur Krallıkları arasında gerçekleşen ve Yeni Assur Krallığının zaferi ile sonuçlanan savaş hangi tarihte gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "D" M.Ö. 743
Soru Açıklaması
2.
Hitit mitolojisine Hurrilerden geçmiş olan, Hesiedos'un Theogonia adlı eseriyle paralellikler gösteren mitolojik efsane aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kumarbi Efsanesi
Soru Açıklaması
3.
Hitit toplumsal yaşamı içerisinde köleler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Kölelerin haklarının yasalarca korunmakta olduğu görülmektedir.
Soru Açıklaması
4.
Anadolu’ya yazının taşınmasını sağlayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Assurlular
Soru Açıklaması
5.
Günümüzde 500 g karşılığı olan Babil ağırlık ölçü birimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mina
Soru Açıklaması
6.
Hititoloji, çivi yazılı tabletlerden elde edilen verilerin konusu gereği  pek çok bilim dalı ile beraber çalışmalar yapmak zorundadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hititolojinin, kalay, bakır ve demir gibi malzemelerin Anadolu ve çevresinde nerelerden elde edildiğini ve nasıl ergitilerek malzeme yapımında kullanıldığını açıklamak üzere yardım aldığı bilim dalıdır?
Doğru Cevap: "E" Metalurji
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi, Geç Hitit krallıklarında sarayları ve tapınaklarında kullanılan plan tipidir?
Doğru Cevap: "A" Bit-hilani
Soru Açıklaması
8.
MÖ 3. - 2. bin yıllarda Anadolu ile Mezopotamya kültürlerinin geçiş bölgesinde, Kuzey Suriye'de yer alan toplum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hurriler
Soru Açıklaması
9.
Kadeş Antlaşması hangi yılda imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "D" M.Ö. 1270
Soru Açıklaması
10.
Günümüzde Suriye sınırları içerisinde kalan Halep kentinin çivi yazılı metinlerdeki adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Halpa
Soru Açıklaması
11.
Hititlerin ilk kralı kimdir?
Doğru Cevap: "A" I. Hattuşili
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisinde Karatepe-Aslantaş’ta yapılan kazılarda MÖ. 8.-7.yüzyıllara tarihlenen bir Geç Hitit Kalesinde bulunan çift dilli yazıtta kullanılan diller doğru olarak verilmiştir.
Doğru Cevap: "A" Luwice-Fenikece
Soru Açıklaması
13.
Aşağıda verilenlerden hangisi Geç Hitit kentlerinde çeşitli binaların duvarlarını süsleyen, üzerlerinde dini sahnelerin alçak kabartma tekniğiyle tasvir edildiği işlenmiş taş bloklara verilen isimdir?
Doğru Cevap: "B" Ortostot
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Ortostat kelimesini anlatır?
Doğru Cevap: "A" Geç Hitit kentlerinin anıtsal girişlerinde duvarların alt bölümlerine yerleştirilmiş, üzerinde çeşitli kabartmalar bulunan yassı taşlardır
Soru Açıklaması
15.
Geç Hitit Devletleri tarafından yapılan, dini sahnelerin alçak kabartma şeklinde işlendiği taş bloklara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Ortostat
Soru Açıklaması
16.
Geç Hitit beyliklerinden Kummuh Krallığı günümüzde hangi il sınırları içerisinde bulunur?
Doğru Cevap: "B" Adıyamam
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi, Hitit kanunlarında olmayıp Mezopotamya kanunlarında rastlanan Tal­ion İlkesini karşılamaktadır­?
Doğru Cevap: "A" Göze göz, dişe diş
Soru Açıklaması
18.
Kültepe’de yapılan kazılar sonucu ortaya çıkarılan sarayın adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Warşama
Soru Açıklaması
19.
Geç Hitit döneminde ortaya çıkan daha çok Batı Semitik diller olan Aramca ve Fenikece aşağıdakilerden hangisi ile yazılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Alfabe
Soru Açıklaması
20.
Urartu Devleti'nin tarihi boyunca Akdeniz ve Karadeniz gibi büyük denizlere ulaşamaması aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
Doğru Cevap: "E" Urartuların tarih boyunca bir kara devleti olarak geliştiğinin
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.