Eski Anadolu Tarihi
Deneme Ara Sınavı 3
1.
Aşağıdakilerden hangisi, Hitit Devletinin yıkılmasından sonra kurulan ve Toros Bölgesi, Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Suriye’de yaşayan devletin adıdır.
Doğru Cevap: "C" Geç Hitit
Soru Açıklaması
2.
"Yüksek kayalıklar üzerine kurulmuş, çevresi surlarla kuşatılmış, içinde saray, tapınak, depo mekânları ve atölyelerin bulunduğu yönetim birimine sitadel denmektedir. Urartu kentlerinde sitadelllerdeki yapılar inşa edilmeden önce kanalizasyon, tuvalet, sarnıç gibi altyapı sistemleri yapılmış, kayalar kesilerek inşa edilecek binalar için geniş teraslar oluşturulmuştur." Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "D" Urartular arazi kullanımında ileri adımlar atmıştır
Soru Açıklaması
3.
"Hitit Dönemi’nde kabartmalar dini törenler ya da mitolojik olaylarla ilgili iken, Geç Hitit Dönemi’nde dünyevi konular da betimlenmeye başlanmıştır. Kahramanmaraş civarında bulunan bir mezar stelinde muhtemelen bölgenin varlıklı bir ailesinden bir kadın ve erkek betimlenmiştir." Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
Doğru Cevap: "B" Sanat, sivil halkın ihtiyaçlarını karşılamak üzere de hizmet vermektedir.
Soru Açıklaması
4.
Bu kazı saye­sinde ele geçen yazılı belgeler, sadece Anadolu’nun Orta Tunç Dönemi’ni aydınlatmakla kalmamakta, aynı zamanda Önasya Tarihi’ne ve özellikle dönemin ekonomi tarihine ışık tutmaktadır. Şimdiye kadar, Eski Assur Dili’nde yazılmış, 23.000 civarında çivi yazılı kil tablet ele geçmiştir ve bu tabletle­rin çoğu da ticari konuları içermektedir. Şehir olarak, höyük ve karum olmak üzere iki farklı bölümden oluşur. Pasajda tanıtılmaya çalışılan şehir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kültepe
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Assur Ticaret Kolonileri Döneminde Assurlu Tüccarların Anadolu’dan aldıkları en önemli hammaddelerden birisidir.
Doğru Cevap: "A" Bakır
Soru Açıklaması
6.
II. Sargon'un kızlarından biri ile evlenen Tabal kralı Ambaris'e, aşağıdaki bölgelerden hangisi armağan olarak verilmiştir?  
Doğru Cevap: "B" Hilakku bölgesi
Soru Açıklaması
7.
Hititlerin başkenti olan Hattuşa (Boğazköy) günümüzde hangi il sınırlarında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "D" Çorum
Soru Açıklaması
8.
Hititlerin başkenti olan Hattuşa günümüzde hangi ilimizin sınırları içinde kalmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Çorum
Soru Açıklaması
9.
Urartu dönemine ait bir mezarlıkta 106 kişiye ait kemikler çıkması bu devletin ölü gömme geleneklerine ilişkin nasıl bir fikir vermektedir?
Doğru Cevap: "C" Mezarlar çoklu gömü için inşa edilmiştir
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Hitit arşivlerinin çıkarıldığı yerlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Çatalhöyük
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdaki dillerden hangisi bir "Ölü Dil" olarak adlandırılabilir?
Doğru Cevap: "C" Hititçe
Soru Açıklaması
12.
Eski Babil kil tablet idari metinleri hangi formda yapılmaktaydı?
Doğru Cevap: "B" Yuvarlak
Soru Açıklaması
13.
Hitit Kralların kendileri tanrı değilse de buyrukları tanrı buyruğu kadar kesin ve sorgulanmaz olması Hititlilerin yönetim türünün nasıl olduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "D" Monarşi
Soru Açıklaması
14.
Fırtına tanrısı ile kral Warpalawas'ı birlikte gösteren İvriz kabartması hangi Geç Hitit Kent Devletine aittir?
Doğru Cevap: "C" Tabal
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Hatti'nin tanımıdır?
Doğru Cevap: "A" Hattiler, Hititlerden evvel Anadolu’da bulunan ve eskiden yerli halkı olarak kabul edilen toplumdur.
Soru Açıklaması
16.
Urartulular çivi yazısını aşağıdaki hangi medeniyetten almıştır?
Doğru Cevap: "A" Asurlar
Soru Açıklaması
17.
Qatazili aşağıdaki Geç Hitit Kent Devletlerinden hangisinin hükümdarıdır?
Doğru Cevap: "A" Kummuh
Soru Açıklaması
18.
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
19.
I. Murşili’nin askerî seferleri Kuzey Suriye’de durumun yeniden Hitit lehine düzelmesini sağla­mış, ölen Kargamış kralı yerine Şuppiluliuma’nın torunu geçirilmiş, Halpa’da da aynı şey gerçekleş­miş, orada da yine ölen kralın oğlu, babasının tah­tına oturtulmuştur. Böylece Hitit kral hanedanı­nın ikincil kolu, bölgede kalarak, Hitit çıkarlarını korumayı sürdürmüştür. Pasajdaki bilgilerden hareketle Hititlerin daha sonraki yüzyıllardaki durumları ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisini yapabiliriz?
Doğru Cevap: "A" Geç Hitit devletlerinin temeli ilk bu uygulama ile atılmış olmalıdır
Soru Açıklaması
20.
Hititler savaş açmayı bir haklılık ve haksızlık sorunu olarak görmekte, bu bakımdan, haklı olan tarafın savaşı kazanması için, tanrıların bu konuda yargıya varmaları gerektiğine inanmaktadırlar. Yukarıdaki ifadeden hangi çıkarımda bulunabiliriz?
Doğru Cevap: "A" Hititlerin hukuka bakış açısı, bütünüyle dinseldi.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.