Eski Anadolu Tarihi
Deneme Ara Sınavı 4
1.
Hitit tahtını kan dökerek elde etmesine karşın gerçekleştirdiği faaliyetlerle devleti imparatorluk haline getiren hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Şuppiluliuma
Soru Açıklaması
2.
Hitit sözcüğünün Türkçeye girişi hangi dil üzerinden gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "E" Fransızca
Soru Açıklaması
3.
Hitit Devleti'ni imparatorluğa dönüştüren kral kimdir?
Doğru Cevap: "D" Şuppiluliuma
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Hitit kanunlarının genel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ceza ve intikamın eşit sayılması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Hitit Çivi yazısı ile ilgili olarak doğru bir bilgi içermektedir?
Doğru Cevap: "A" Hititçe, Hint-Avrupa Dil Ailesi’nin yazılı belge bırakmış en eski üyesidir.
Soru Açıklaması
6.
Hattuşili’nin ilk Hitit Büyük Kralı sayılmasının nedeni nedir?
Doğru Cevap: "D" Yayılımcı politikası
Soru Açıklaması
7.
Assur Ticaret Kolonileri Çağı’nın önemli kentlerinden Kültepe’nin o dönemdeki yaygın ismi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kaniş
Soru Açıklaması
8.
Hiyeroglif ve çivi yazısının doğduğu bölgeler sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir?
Doğru Cevap: "E" Mısır-Mezopotomya
Soru Açıklaması
9.
Assur Ticaret Kolonileri çağında ticaretin gelişmesinin altında yatan en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Şehirleşme
Soru Açıklaması
10.
Geç Hitit Kent Devletleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Geç Hitit kralları kendilerini Hititlerin devamı olarak görmekteydi
Soru Açıklaması
11.
Kapı aslanları dolayısıyla Aslanlı Kapı olarak tanınan anıtsal giriş aşağıdaki Geç Hitit Kent Devletlerinden hangisinde bulunmaktaydı?
Doğru Cevap: "B" Malatya
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi, Geç Hitit Devletlerinden birinin adı değildir?
Doğru Cevap: "E" Qiil
Soru Açıklaması
13.
Urartu Krallığı'nın Doğu Anadolu'da doğrudan planladığı ve gerçekleştirdiği kent inşa projeleri aşağıdaki politikalardan hangisiyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "A" Geleneksel yaşam biçimini değiştirme çabası
Soru Açıklaması
14.
Urartu Krallığı’nın kurulduğu bölgenin coğrafi özellikleri orada yaşayan halkı aşağıdakilerden hangisine yönlendirmiştir?
Doğru Cevap: "E" Yarı göçebe hayvancılık
Soru Açıklaması
15.
Hititler'e büyük zararlar veren veba salgınının ülkede başlamasının nedeni nedir?
Doğru Cevap: "B" Hititler'in Mısır güçlerine saldırısı esnasında Suriye'den getirilen vebalı esirler
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Urartu Krallığı’nın Aras havzasında kurduğu kentlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Kef Kalesi (Haldiei URU) 
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Geç Hitit devrinde Kuzey Suriye, Zagros Dağları ve Torosların sınırladığı topraklara verilen isimdir.
Doğru Cevap: "C" Bereketli Hilal
Soru Açıklaması
18.
Hitit ekonomisinin temel dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tarım ve hayvancılık
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Hititlerin resmi Pantheonlarında (çok tanrılı sistemlerden devletin oluşturduğu tanrılar sistemine verilen isim) bulunmamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Yunan Tanrıları
Soru Açıklaması
20.
İlk Hitit büyük kralı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" I. Hattuşili
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.