Eski Anadolu Tarihi
Deneme Final Sınavı 1
1.
Hitit devletinin idare biçimi nedir?
Doğru Cevap: "A" Teokratik Monarşi
Soru Açıklaması
2.
Geç Hitit krallıkları hakkında önemli bir kaynak grubunu, bunların kentlerde geliştirdikleri kendilerine özgü mimari ve sanat anlayışlarını yansıtan kalıntılar oluşturur. Aşağıdakilerden hangisi bunların genel özellerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Doğu Akdeniz kıyısından uzak iç bölgelerde fildişi ve maden işçiliği gelişmiştir
Soru Açıklaması
3.
"Orta Tunç Çağı Anadolu’su hakkında en önemli bilgiler ........... kazısından elde edilmiştir." Yukarıda verilen cümledeki boşluğa en uygun cevap aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kültepe
Soru Açıklaması
4.
Lidyalılarda en uzun süre tahtta kalan kral aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Alyattes
Soru Açıklaması
5.
Frig yönetici sınıfının bile köy kökenli olduğu konusunda bir ipucu olarak değerlendiren ve Kral Midas’ın babası Gordiasiçin söylenen "Çok eski zamanlarda Frigya’da yaşayan fakirin biriymiş. Ekip biçtiği bir tarlası, iki çift öküzü varmış...” sözü hangi antik yazara aittir?
Doğru Cevap: "C" Arrianos
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisinde, Friglerin Yazılıkaya/Midas Kenti ve Sivrihisar yakınlarındaki Pessinus (Ballıhisar) kentlerinde kurdukları kutsal alanları adadıkları tanrının adı doğru olarak verilmiştir.
Doğru Cevap: "A" Matar
Soru Açıklaması
7.
Kral II. Argişti döneminde Urartuların batıda Frig ve Geç Hitit Devleri ile Assur'a karşı ittifak arayışlarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Urartu’nun bölgedeki etkinliğini koruma çabasında olması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Frig fasadlarının (işlenmiş cephe şeklinde anıt) en büyüğüdür?
Doğru Cevap: "E" Yazılıkaya/Midas Anıtı
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi, Urartların baştanrısıdır?
Doğru Cevap: "D" Haldi
Soru Açıklaması
10.
Bilinen en büyük Frig kaya mezarı nekropolünün bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Köhnüs Vadisi
Soru Açıklaması
11.
Hitit Devleti’nin kuruluşundan beri ortaya koyduğu dış politikanın temelinde, Suriye yönünde yayılma eğilimi yatmaktaydı.Neden?
Doğru Cevap: "B" Hitit Krallarının zenginliğin kaynağının doğuda ve güneyde ( Suriye) olduğuna inanmaları,
Soru Açıklaması
12.
Urartu Krallığı’nın Doğu Anadolu’daki geleneksel yaşam biçimini değiştirme çabasını ve kendine özgü yönetim anlayışını en iyi yansıtan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kent inşa projeleri
Soru Açıklaması
13.
Kimmer ve İskitlere ait Anadolu'da bulunan kalıntılar daha çok aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "B" Savaş aletleri
Soru Açıklaması
14.
Kuzey Suriye, Zagros Dağları ve Torosların sınırladığı bölgeye antik dönemde verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bereketli Hilal
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi, Assur Ticaret Kolonileri Çağı'nda Anadolu'daki küçük ticaret kentlerine verilen isimdir?
Doğru Cevap: "B" Wabartum
Soru Açıklaması
16.
İskitlerin taptıkları tanrılardan Işık tanrısı  aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Oitosyros
Soru Açıklaması
17.
Ethika eserinin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Plutarkhos
Soru Açıklaması
18.
Lidya tümülüslerinin ve aynı za­manda Anadolu’daki tümülüslerin en büyüğü kime aittir?
Doğru Cevap: "D" Alyattes
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hanginin Lidya Krallığı’yla siyasi, askeri ya da diplomatik ilişkisi olmadı? 
Doğru Cevap: "D" Troia VI
Soru Açıklaması
20.
Histories adlı eser hangi tarihçiye aittir?
Doğru Cevap: "A" Herodotos
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.