Eski Anadolu Tarihi
Deneme Final Sınavı 2
1.
Kimmerler ve İskitlerin kökenleri hakkında çok uzun zamandan beri bilim dünyasında farklı görüşlerin ortaya atılmasının ,birçok görüş farklılıklarının olmasının temel nedeni nedir?
Doğru Cevap: "B" Kimmer ve İskitlerin kendi yazılı kaynaklarının olmaması,
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi ortostatlar'ın anlamını ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Duvarların alt kısımlarında kullanılan, dikine yerleştirilmiş düz ya da kabartmalarla bezeli taş levha ya da blok
Soru Açıklaması
3.
Hangisi Friglerin ana tanrıçaları Matar için kurduğu kutsal kentlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Yazılıkaya Midas Kenti
Soru Açıklaması
4.
Assur Ticaret Kolonileri ne zaman Anadolu'da yayılmaya başlamıştır?
Doğru Cevap: "D" MÖ 2. bin
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Tevrat’ta Het Oğulları olarak bahsedilen ve MÖ.1.binyılda Kuzey Suriyeden kurulan devletlere verilen isimdir.
Doğru Cevap: "A" Geç Hitit
Soru Açıklaması
6.
Geç Hitit Devletleri’nin yayılım alanını belirleyen isimler hangi şıkta doğru şekilde verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Tuz Gölü, Akdeniz, Malatya, Kargamış
Soru Açıklaması
7.
MÖ 664 yılında As­sur kralı Aşurbanipal’e elçilerini gönderip Assur hâkimiyetini tanıdığını bildiren ve onunla ittifak yapmaya çalışan Lidya Kralı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gyges
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Hititlerin başkentidir.
Doğru Cevap: "A" Boğazköy (Hattuşaş)
Soru Açıklaması
9.
Hangisi Küçük Frigya (Frigya Epiktetos) Bölgesi içerisinde yer alan kentlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Dorylaion
Soru Açıklaması
10.
Alyattes ile Doğu'nun hakimi Med kralı Kyaksares tam beş yıl savaştılar. Kızılırmak yakınlarında yapılan savaş sırasında meydana gelen hangi doğa olayı, her iki kral tarafından tanrının savaş istememesinin bir işareti olarak yorumlandı?  
Doğru Cevap: "E" Güneş tutulması
Soru Açıklaması
11.
Günümüzde kullanılan ‘Karun kadar zengin’ tabiri hangi Lidya kralı ile ilişkilendirilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Kroisos
Soru Açıklaması
12.
Hangisi Frigya bölgesinin dini metropolü olarak tanımlanan, tanrıça Matar için kurulmuş kutsal kenttir?
Doğru Cevap: "D" Midas Kenti (Yazılıkaya)
Soru Açıklaması
13.
Karumların büyük çoğunluğunun tarih sahnesinden çekilmesine neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hitit Devleti'nin kurulması
Soru Açıklaması
14.
MÖ sekizinci yüzyıldan sonraki siyasi faaliyetlerini bildiğimiz, Asya da ,Anadolu da ve Orta Doğuda Mısıra kadar uzanan alanlarda etkili olmuş olan  İskitlerin tarih sahnesinden silinişleri, Aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi devlet tarafından olmuştur?
Doğru Cevap: "E" Gotlar,
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Bereketli Hilal olarak da tanınan bölgenin adıdır?
Doğru Cevap: "D" Mezopotamya
Soru Açıklaması
16.
Kimmerler ve Urartular arasında bilinen ilk sıcak temas hangi Urartu kralı zamanında olmuştur? 
Doğru Cevap: "A" II. Argişti  
Soru Açıklaması
17.
Hitit ekonomisisnin temeli neye dayanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Tarım ve Hayvancılık
Soru Açıklaması
18.
I-Satın alma belgeleri II-Borç senetleri III-Zaferleri anlatan metinlerIV-Rehin muameleriV-Kanun metinleriYukarıdakilerden hangileri Kültepe metinlerinde yer alan konuları gösterir?
Doğru Cevap: "D" I-II-IV
Soru Açıklaması
19.
Geç Hitit sarayları ve tapınakları aşağıdaki plan tiplerinden hangisi kullanılarak yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Bit-hilani
Soru Açıklaması
20.
Günümüz Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde yer alan Geç Hitit kenti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gurgum
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.