Eski Anadolu Tarihi
Deneme Final Sınavı 3
1.
Herodotos’a göre Lidya’da kaç hanedan hüküm sürdü?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Hitit kentlerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Hamusa
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi "Akropol" kavramını açıklamakta?
Doğru Cevap: "C" Akropol, yöneticiler için yapılmış saray, tapınak ve idari yapılarının bulunduğu yapıdır.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi günümüz Kültepe yerleşkesinin Assurlular tarafından verilen ismidir?
Doğru Cevap: "C" Kaniş
Soru Açıklaması
5.
Frigler hangi yüzyıllarda güçlü bir krallık olarak tarihe damga vurmuşlardır?
Doğru Cevap: "D" MÖ 9. yüzyıl- 7. yüzyıl arasında
Soru Açıklaması
6.
Batı Anadolu ve Ege dünyasında MÖ. 3. bin yıldan itibaren kullanılan, önde, dar kısa taraflarında bar giriş holü ve arkada ocaklı büyük bir salondan oluşan dikdörtgen planlı yapılara ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Megaron
Soru Açıklaması
7.
İskitlerin en çok kurban ettikleri hayvan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" At
Soru Açıklaması
8.
Mezopotamya olarak adlandırılan bölgenin lokasyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dicle ile Fırat Nehirlerinin suladığı alan
Soru Açıklaması
9.
"Tanrının tezahür edişi" olarak açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Epifani
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Hitit kanunlarının 4 aşamasından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Çevre temizlik cezası geitirlmiştir.
Soru Açıklaması
11.
Sanat eserleri ve yazıtlarında da geçen ana tanrıça Friglerde hangi isim ile anılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Matar
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Hitit-Luwi Hiyeroglifi'nin toplumun geniş kesiminde kullanılmasının asıl sebebidir?
Doğru Cevap: "C" Halka açık kaya kabartmalarında ve halka ait mühürlerde görülmesi
Soru Açıklaması
13.
Friglerin başkenti aşağıdaki şehirlerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gordion
Soru Açıklaması
14.
1. Çivi yazısı ilk olarak Mezopotamya'da ortaya çıkmıştır. 2. Çivi yazısı için kullanılan tabletler kilden yapılmıştır. 3. Tabletler boyutu metin içeriğine göre farklılık göstermektedir. 4. Eski Babil öncesine ait öğrenci tabletleri prizma şeklindedir. 5. Prizma şeklindeki tabletler bazı Sümerce edebi metinlerde kullanılmıştır. 6. Yuvarlak tabletler Eski Babil döneminden sonra tek sütun olarak kral yazıtlarında kullanılmıştır. Çivi yazısı ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" 4, 6
Soru Açıklaması
15.
"Hititlerin savaş açmayı dahi bir haklılık ve haksızlık sorunu olarak gördüklerini, bu bakımdan, haklı olan tarafın savaşı kazanması için, tanrıların bu konuda yargıya varmaları gerektiğine inandıklarını biliyoruz." Bu ifadeden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Hititlerin hukuka bakış açısı dinseldi
Soru Açıklaması
16.
Ege Göçlerinin ardından Anadolu ve Yunanistan dahil hemen hemen tüm orta ve doğu Akdeniz ile Önasya'da iki yüz ile dört yüz yıl arasında değişen bir zaman dilimi içinde Karanlık Çağ yaşandı. Aşağıdakilerden hangisi "Karanlık Çağ" olarak nitelendirilen zaman dilimini açıklamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Bu zaman dilimine "Karanlık Çağ" denilmesinin nedeni, bu süreci aydınlatacak yazılı ve arkeolojik kaynakların yetersizliği.
Soru Açıklaması
17.
Lidyalılar tarafından keşfedilen; ilkin Yunan kentleri arasında yayılan ve sonra onlar aracılığıyla diğer uygarlıklara taşınan eşya aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Metal para
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi önemli Frig merkezlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Gediz (Hermos)
Soru Açıklaması
19.
Hangi İskit kralı zamanında Asur-İskit ittifak dönemine girilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Barbatua 
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki antik şehirlerden hangisi Büyük Frigya olarak adlandırılan bölgenin sınırları içerisinde kalmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Gordion
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.