Eski Anadolu Tarihi
Deneme Final Sınavı 5
1.
Hitit Devletinin altın çağını yaşadığı kabul edilen yüzyıl aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" M.Ö. 13. Yüzyıl
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi zenginliği ile ün salan Lidya kralıdır?
Doğru Cevap: "B" Kroisos
Soru Açıklaması
3.
Antik Batı kaynaklarına göre merkezi Frig Devleti'nin ilk kralı kimdir?
Doğru Cevap: "A" Gordias
Soru Açıklaması
4.
Kabartmalı kuzeydoğu kapısı "Aslanlı Kapı" ile bilinen Geç Hitit Melid Kalesi hangi ilimizdedir?
Doğru Cevap: "D" Malatya
Soru Açıklaması
5.
Lidyalılar tarafından dünyanın ilk madeni parası ne zaman basıldı?
Doğru Cevap: "D" MÖ yedinci yüzyılın ortala­rında   
Soru Açıklaması
6.
Geç Hitit Beylikleri hangi tarihlerde oluşmaya başlamıştır?
Doğru Cevap: "E" MÖ 900 ve sonrası
Soru Açıklaması
7.
Hitit Kralı I. Hattuşili ile birlikte Hitit dış politikasının Suriye yönünde yayılma eğilimi taşıdığı görülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Güneyde kuru tarıma elverişli ovaların bulunması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi bir Frig kenti değildir?
Doğru Cevap: "D" Hattuşa
Soru Açıklaması
9.
İskit toplumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" İskit toplumunda yalnızca erkekler savaş eğitimi almaktaydı
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi "yazının kullanımı" ile ilgili olarak doğru bir ifade değildir?
Doğru Cevap: "D" Anadolu'da çivi yazılı tabletlerde kulanılan dil Assurca değildi.
Soru Açıklaması
11.
Friglerde yeni bir ölü gömme geleneği olarak ortaya çıkan kremasyon işlemi hangi tarihte ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "C" M.Ö. 7. Yüzyıl
Soru Açıklaması
12.
Urartu mimarlığında, üst katları taşımak amacıyla inşa edilen kare biçimli, kalın taşıyıcı kolon aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Paye
Soru Açıklaması
13.
Geç Hitit sanatında aşağıdaki uygarlıklardan hangisinin etkisi bulunmamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Mikenler
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya kökenli mitolojiler kapsamındadır?
Doğru Cevap: "E" Gılgamış Destanı
Soru Açıklaması
15.
Geç Hitit Devletlerinden biri olan Kargamış'a hangi devlet son vermiştir?
Doğru Cevap: "C" Assur Krallığı
Soru Açıklaması
16.
Friglerin Matar için kurdukları kutsal kentlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Pessinus (Ballıhisar)
Soru Açıklaması
17.
Aramca Amq yer adı, günümüzde hangi coğrafya ile lokalize edilir?
Doğru Cevap: "C" Toros Dağları 
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi "Dağlık Frigya" ya da "Frigya Yaylası" olarak tanımlanan bölgenin Frigler için ideal bir yerleşim alanı olmasını sağlayan özelliklerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Vahşi hayvan çeşitliliği
Soru Açıklaması
19.
İskitlere ait bir eşya olan "akinakes" nedir?
Doğru Cevap: "C" Kılıç
Soru Açıklaması
20.
Lidyalıların ahiret inancı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Ölülerini yakarak küllerini toprağa gömüyorlardı.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.