Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi
Deneme Ara Sınavı 3
1.
"Dünyanın dört bir yanının kralı" gibi unvanlara sahip olan, iktidarı kırk üç yıl süren hükümdar kimdir?
Doğru Cevap: "E" Hammurabi
Soru Açıklaması
2.
Eski Assur Krallığı’nın siyasal olarak öne çıkmasını sağlayan en önemli faktör hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ticaret
Soru Açıklaması
3.
Ergitilmiş bakırın en eski örneği hangi dönemde ortaya çıkar?
Doğru Cevap: "B" Hassuna Dönemi (MÖ 5750-5250)
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşmenin kent olarak tanımlanması için kriter olamaz?
Doğru Cevap: "E" Gelişmiş tarım
Soru Açıklaması
5.
Mezopotamya isminin türediği mesos ve potamos sözcükleri hangi dilden gelmektedir?
Doğru Cevap: "A" Grekçe
Soru Açıklaması
6.
Hurriler ilk kez merkezi büyük bir devlet haline ikinci binyılın ortalarında hangi kökenden yöneticilerin önderliğinde gelmişlerdir.
Doğru Cevap: "E" Mitanni kökenli yöneticiler
Soru Açıklaması
7.
Kırmızı taşçık ve kireç karışımlı (terrazzo) tabanlı tapınak aşağıdaki yerleşmelerden hangisinde bulunmuştur?
Doğru Cevap: "D" C¸ayönü
Soru Açıklaması
8.
Hangi kültürde çanak çömlek yapımında ortaya çıkan yeniliklerden biri olan yavaş dönen el çarkı kullanılmaya başlamıştır?
Doğru Cevap: "C" Obeyd
Soru Açıklaması
9.
Hangisi çivi yazısı kullanan Anadolulu uygarlıklardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Hitit
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerin hangisi Halaf bölgesinde yetiştirilen kuru tarım ürünlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Pirinç
Soru Açıklaması
11.
Sümer tanrıları ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Enlil- gök tanrısı
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangi olay Eski Babil Krallığının sonunu getirmiştir?  
Doğru Cevap: "C" Hitit Krallığı’nın ikinci kralı I. Murşili’nin 1595 yılında yaptığı bir sefer
Soru Açıklaması
13.
Akkadlardan sonraki en büyük Sami grubunu oluşturan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Amurrular
Soru Açıklaması
14.
Esk Mezopotamya’da MÖ üçüncü binyılın sonlarından itibaren brçok krallık tarafından uygulanan nüfus nakli uygulamasının adı hangisidir?
Doğru Cevap: "B" tehcir
Soru Açıklaması
15.
MÖ ikinci binyıl başlarında Güney Mezopotamya’da aşağıdaki hangi krallık kendini Ur, Sümer ve Akkad kralı olarak da ilan etmiştir?
Doğru Cevap: "E"  İsinliler
Soru Açıklaması
16.
Sümerler'le ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Sümer dini ve mitolojisi, Mezopotamya’ya gelen diğer toplumlar üzerinde kalıcı olamamıştır.
Soru Açıklaması
17.
Sümer yazılı belgeleri, aşağıdakilerin hangisinin adında sivil bir meclisin kentlerin yönetimiyle ilgili belli kararların alınmasında rol oynadığını belirtmektedir? 
Doğru Cevap: "B" Unken
Soru Açıklaması
18.
Siyasal olarak egemen güç haline gelmesinden sonra, günlük yaşamda Akkadca dilini kullanan Akkadlar, resmi devlet işleri ve dini ayinlerde hangi dili kullanmışlardır?
Doğru Cevap: "C" Sümer
Soru Açıklaması
19.
İnsanın ortaya çıkış sürecinden itibaren biyolojik ve kültürel gelişimini gösteren aşamalar için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Homo Sapiens
Soru Açıklaması
20.
Eski Mezopotamya uygarlıklarından günümüze kalan ve uzak geçmişin izlerini en belirgin biçimde yansıtan anıt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ziggurat
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.