Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi
Deneme Ara Sınavı 4
1.
Fetihlerle birlikte, kullandığı unvanlara “Dünyanın Dört Bir Yanının Kralı” ile “Sümer ve Akkad Kralı”nı da eklemiş olan Babil kralı kimdir?
Doğru Cevap: "D" Hammurabi 
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi, gerçek anlamda ilk yasa koyucu kraldır?
Doğru Cevap: "A" Ur-Nammu
Soru Açıklaması
3.
"Tufan Destanı" ile aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Ziusudra, tufandan sonra evlenir ve insanoğlu ondan tekrar çoğalır.
Soru Açıklaması
4.
Akkadlar'ın başkenti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Agade
Soru Açıklaması
5.
Çanak çömlekleri, kilin su ve samanla karıştırılmasıyla elde edilen hamurdan şekillendirilmesi hangi dönemde yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Proto-Hassuna
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerin hangisi Hassuna'nın üzerine kurulduğu nehirdir?
Doğru Cevap: "A" Dicle
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.