Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi
Deneme Ara Sınavı 5
1.
Orta Assur Krallığı, bölgede ortaya çıkan göç dalgaları yüzünden yeniden küçülmeye başladı. Bu süreçte Assur’u en çok etkileyen hangi göçebe kabilesinin bölgeye gelişi olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Aramiler
Soru Açıklaması
2.
Mezopotamya iki .................. arasında kalan ülke demektir. Yukarıdaki boşluğu doğru tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" nehir
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerin hangisi Proto-Hassuna Döneminde yaşayan insanlar için doğru bir bilgi değildir?
Doğru Cevap: "D" Umm Dabagiyeh gibi yerleşmelerde küçük birkaç odadan oluşan dairesel yapılar inşa edilmişti.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi ikinci binyıldaki önemli kent devletlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ninive
Soru Açıklaması
5.
Anıtsal mimarinin gelişimine öncülük ettiği kabul edilen Mezopotamya kenti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Uruk
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisinde ilk defa köpeğin evcilleştirildiği çağ olarak bilinir?
Doğru Cevap: "B" Epipaleolitik Dönem
Soru Açıklaması
7.
Sümer mitolojisinde ay tanrısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Nanna
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi insanın doğaya hâkimiyetinin başladığı, avcılık-toplayıcılığa dayanan geçim ekonomisinden besin üretimine geçişin olduğu dönemdir?
Doğru Cevap: "C" Neolitik Dönem
Soru Açıklaması
9.
Mitanni Krallığı döneminde Anadolu’da hangi devlet vardı?
Doğru Cevap: "A" Hitit
Soru Açıklaması
10.
Obeyd Döneminde Basra körfezinde yaşayanların evleri hangi malzemeden yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Saz
Soru Açıklaması
11.
Mezopotamya uygarlığıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "B" Mezopotamya'da ticaret yapıldığına ilişkin belge bulunmamıştır.
Soru Açıklaması
12.
"Akıllı insan" anlamına gelen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Homo Sapiens
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Eski Mezopotamya'daki toplum sınıflarından değildir?
Doğru Cevap: "E" filozoflar
Soru Açıklaması
14.
Epipaleolitik Dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Orta Taş Çağı
Soru Açıklaması
15.
Sümerlerin dini başkenti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Nippur
Soru Açıklaması
16.
Atın, üzerine binilerek süvari sınıfı oluşturulması hangi binyılda gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "E" M.Ö. 1. Binyıl
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi, taç giyme törenlerinin yapıldığı şehirdir?
Doğru Cevap: "A" Nippur
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi C¸anak C¸ömleksiz Neolitik (Yenitaş) C¸ağ’daki inanç sistemiyle ilgili değildir?
Doğru Cevap: "C" T biçimli dikili taşlar
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Bakır Taş Çağı Halaf Dönemindeki inanç sistemiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Kadın biçimindeki heykeller
Soru Açıklaması
20.
Hangi kültürde iyi pişirilmiş topraktan çok sert orak ve sap delikli balta yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Obeyd
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.