Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi
Deneme Final Sınavı 1
1.
Assur Krallığı’nın MÖ ikinci binyılın başından beri geleneksel başkenti olan Assur kenti yerine Kalhu adında yeni bir başkent kuran hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" II. Aşurnasirpal
Soru Açıklaması
2.
Mısırda 18.-20. Sülaleler Dönemi olarak da bilinen dönemin diğer adı nedir?
Doğru Cevap: "C" Yeni Krallık
Soru Açıklaması
3.
Kral Aşurbanipal’ın kütüphanesi hangi kentte bulunmuştur?
Doğru Cevap: "D" Ninive
Soru Açıklaması
4.
Assur kentleri kaç bölümden oluşmuştur?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Assur ve Babil krallarının sahip olduğu sıfatlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Şifacı
Soru Açıklaması
6.
4. Sülale Dönemi'nde inşa edilen Giza’daki son piramidi aşağıdakilerden hangisi yaptırmıştır?
Doğru Cevap: "D" Mikerinos (MÖ 2490-2472)
Soru Açıklaması
7.
Assur kabartmalarında hadım görevlilerinin resmedilişindeki ayrıntı ve daha sonra da Sami kökenli toplumlarda erkeklik sembolü olan şey neydi?
Doğru Cevap: "C" Sakal
Soru Açıklaması
8.
Yeni Assur krallarından Aşurbanipal tarafından kurulan ve sistematik bir biçimde belgelerin düzenlenip saklandığı kütüphane hangi başkenttedir?
Doğru Cevap: "D" Ninive (Koyuncuk)
Soru Açıklaması
9.
Babil’in sanat eserinin en görkemlileri, ünlü İştar Kapısı kabartmalarıyla birlikte hangi ülkeye götürülmüştür?
Doğru Cevap: "B" Almanya
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi, Yeni Assur Krallığı döneminde Anadolu’daki siyasal güçlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Hitit İmparatorluğu
Soru Açıklaması
11.
Mısır’da devlet yönetimi ve toplumsal yapı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Orta Devlet zamanında yaşayan firavunlar tanrısallaştırılmıştır. 
Soru Açıklaması
12.
Hiyeroglif yazısı Eski Mısır'da başlangıcından hangi tarihe kadar kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" MS 4. yüzyıl
Soru Açıklaması
13.
Kral mezarlarının ilk anıtsal örneği ve Mısır tarihindeki ilk piramit hangi Mısır kralına aittir?
Doğru Cevap: "C" Coser
Soru Açıklaması
14.
Yeni Assur Krallığı döneminde insan başlı, hayvan gövdeli ve kanatlı olarak yapılan ve kötü ruhlardan sarayı korumak için sarayın girişine konulan heykellere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Lamaşşu
Soru Açıklaması
15.
Limmu listeleri her yıl hangi ayın ikinci yarısında tutulurdu?
Doğru Cevap: "C" Mart
Soru Açıklaması
16.
Eski Mısır takviminde kaç mevsim vardı?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
17.
III. Şalmaneser’ in ölümünden sonra Assur Krallığı’nın zayıfladığı süreçte güçlenen devletlerden hangisi Geç Hitit devletleri arasında değildir?
Doğru Cevap: "A" Bit-Adini
Soru Açıklaması
18.
Eski Mısır’da erkek çocuklar kaç yaşına geldiklerinde bir tören yapılarak erişkinliğe adım atarlardı?
Doğru Cevap: "B" 14
Soru Açıklaması
19.
Assur Krallığı'nın son başkent Ninive yaklaşık olarak kaç hektar genişliğindeydi?
Doğru Cevap: "A" 750 hektar
Soru Açıklaması
20.
İki ülkeyi birleştirmesi nedeniyle saltanatının geri kalan bölümünde Horus adını, “Horus Sema - taui = İki ülkeyi birleştiren”olarak değiştiren kral aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" I. Mentuhotep
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.