Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi
Deneme Final Sınavı 2
1.
Kabartma yapma anlayışı, Geç Hitit kent devletlerinde yaygın bir gelenekti ve hemen hemen bütün kentlerin anıtsal giriş kapılarının çevresinde bu tür kabartmalarla süslü taşlar bulunurdu. Bu taşlara ne ad verilirdi?
Doğru Cevap: "E" Ortostat 
Soru Açıklaması
2.
Sümerlere ait ünlü Yaratılış Destanı ve Gılgamış Destanı gibi edebiyat yapıtlarının okunabilmesini mümkün kılmış ve Aşurbanipal tarafından oluşturulmuş olan kütüphane aşağıdaki yerleşimlerden hangisinde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" Ninive
Soru Açıklaması
3.
Eski Mısır Tarihinde kaç ara dönem yaşanmıştır?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
4.
Tapınakların büyümesi sonucunda rahipliğin bir sınıf olarak ortaya çıkışı kaçıncı Mısır sülalesi firavunları zamanında görülmektedir?
Doğru Cevap: "D" 18. Sülale
Soru Açıklaması
5.
Aşağıda verilen Krallardan hangisiyle birlikte Mısırda Geç Dönem (MÖ 712-332) başlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Şabaka
Soru Açıklaması
6.
Yeni Assur krallarından hangisi Babil’i yağmalayarak, tanrı heykellerini kendi başkentine taşımıştır?
Doğru Cevap: "E" Sanhe^rib
Soru Açıklaması
7.
I. Granit II. Bazalt III. Kalker Yukarıdakilerden hangileri Nil Vadisi'nde çıkarılan taş türleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
8.
Yeni Assur Krallığı ile ilgili sahip olduğumuz bilginin temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Resmi kayıtlar
Soru Açıklaması
9.
Yeni Assur Krallığı’nın yıkılışından sonra yüzyıla yakın bir dönem tek başkent olarak hizmet eden Mezopotamya’nın en görkemli kentlerinden biri hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Babillilerin başkenti babil
Soru Açıklaması
10.
I. Sitadel, aşağı şehir ve Yukarı şehir olmak üzere üç bölümden oluşur II. Tüm eyaletlerde kışla saray (ekal maraşti) bulunur III. Sitadel'lerde saray, tapınak ve yöneticiler için konaklar bulunurdu  Yukarıda Yeni Assur krallığının kentleşme anlayışı için söylenenlerden hangisi yada hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
11.
I Kral yönetici sülaleden gelirdi II Kral aynı zamanda hadım görevlisiydi III Kral en büyük rahipti IV Kral önemli davalara bakan yargıç ve kanun koyucu idi V Kral ordunun komutanıydı Hangisi Yeni Assur ve Yeni Babil krallarının özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "E" I,III,IV ve V
Soru Açıklaması
12.
Yeni Assur döneminde , çevresi ayrı bir surla çevrilen saray, tapınak ve kral ailesinden yöneticiler için yapılmış konaklar bulunurdu. Sarayın çevresinde botanik bahçesi bulunmaktaydı. Bu bölümde farklı türde hayvanlar da beslenmekteydi. Bu gelenek Doğu krallıklarında çok uzun süre benzer biçimde devam etmiştir. Kentin yüksek bölümünde inşa edilen bu kısma ne ad verilirdi?
Doğru Cevap: "C" Sitadel
Soru Açıklaması
13.
I Yazılı Kaynaklar II Sözlü Kaynaklar III Yerli Kaynaklar IV Arkeolojik Kaynaklar V Yabancı Kaynaklar Yeni Assur ve Yeni Babil krallıklarının tarihlerinin temelin oluşturan kaynaklar hangileridir?
Doğru Cevap: "C" I,IV ve V
Soru Açıklaması
14.
Babil kentinin en görkemli bölümü İştar Kapısı ve çevresindeki surların bir kısmı hangi ülke ve müzeye taşınmış ve orada sergilenmektedir?
Doğru Cevap: "A" Almanya - Berlin Müzesi
Soru Açıklaması
15.
I. Papirüs II. Nar ve hurma şarabı III. Kırmızı ve beyaz şarabı Yukarıdakilerden hangileri Nil Vadisi'nde yetiştirilen ve üretilen ürünler arasında gösterilebilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
16.
Babil’in en büyük tanrısı hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Marduk
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisinin arşiv düzenlemesi kütüphane özelliklerine yakındır?
Doğru Cevap: "D" Aşurbanipal
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Mısır tanrılarından olan "Şahin başlı ya da şahin şeklinde ve iki taçlı Mısır’ın ilk devlet tanrısı, gökyüzü tanrısı"dır?
Doğru Cevap: "D" Horus
Soru Açıklaması
19.
Yeni Assur döneminde inşa edilen başkent ve eyalet merkezlerinin ortak bir plan anlayışı vardır. Assur kentleri kaç bölümden oluşurdu?
Doğru Cevap: "A" İki bölüm
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Yeni Babil Dönemi'nin ilk kralı olan Nabopolassar'ın gerçekleştirdiği eylemlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Mısır'ın desteğiyle vergi vermeyi reddeden Doğu Akdeniz'deki kent devletlerine seferler düzenlemiştir. 
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.