Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi
Deneme Final Sınavı 4
1.
Aşağıdakilerin hangisi Halaf mimarisinin belirleyici ögelerinden biri olan yuvarlak yapıya verilen addır?
Doğru Cevap: "A" Tholos
Soru Açıklaması
2.
Mezopotamya’nın en görkemli kentlerinden birisi olan ve bu bölgede gelişen uygarlıkların son başkenti konumundaki kent aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Babil
Soru Açıklaması
3.
Yeni Assur döneminde meydana gelen güneş tutulması hangi yazılı  kaynağa geçmiştir?
Doğru Cevap: "B" Limmu listeleri
Soru Açıklaması
4.
Yunanca mezarlık (Ölüler Kenti) anlamına gelen sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Nekropolis
Soru Açıklaması
5.
Mumyalama'da karnın sol alt kısmında elin girebileceği kadar küçük bir yarık açılarak mide, karaciğer, akciğer ve bağırsaklar çıkarılıyordu. Bu organlar ........adı verilen bir çeşit tuz içinde bekletilip kurutulduktan sonra .......... adı verilen dört adet kavanoz içine konulurdu. Boşluklara gelecek kavramlar hangi şıkta verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Natron- kanopik
Soru Açıklaması
6.
II. Ramses’le Kadeş Barış Antlaşmasını imzalayan Hitit kralı kimdir?
Doğru Cevap: "B" III. Hattuşili
Soru Açıklaması
7.
Persler, aşağıdaki hangi uygarlığı yenerek Anadolu’nun büyük bölümüne egemen olmuştur?
Doğru Cevap: "E" Yunan
Soru Açıklaması
8.
Mısırlıların adalet ve doğruluk tanrıçası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ma'at
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Babil’in baştanrısı idi?
Doğru Cevap: "C" Marduk
Soru Açıklaması
10.
Arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkarılan Assurlulara ilişkin buluntular, bu devletin yapısını, mimarisini, sanatını, toplumun yaşam biçimini ve ulaşılan refah seviyesi gibi ayrıntıları öğrenmemize katkı yapar. Aşağıdakilerden hangisi bu buluntuların yapıldığı merkezlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Gordion (Eskişehir)
Soru Açıklaması
11.
Assur ülkesinin baştanrısı hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Assur
Soru Açıklaması
12.
Şahin başlı ya da şahin şeklinde ve iki taçlı Mısır’ın ilk devlet tanrısı, gökyüzü tanrısı hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Horus
Soru Açıklaması
13.
Yeni Assur ve Yeni Babil krallıklarının tarihi, birçok farklı kaynaktan gelen bilgilerle yazılır. Bu kaynaklardan biri olan, sefer yapılan bölgelerde, ulaşılan son noktalarda ana kayalar üzerine yapılan kabartmalarla birlikte Assur’u yüceltmek amacıyla yazdırılan dökümanlara ne ad verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" gösteriş yazıtları
Soru Açıklaması
14.
İştar kapısı bugün hangi kentte sergilenmektedir?
Doğru Cevap: "E" Berlin
Soru Açıklaması
15.
Mezopotamya’nın en görkemli kentlerinden biri ve bu bölgede gelişen uygarlıkların son başkenti olan, Yeni Assur Krallığı’nın yıkılışından sonra yüz yıla yakın bir dönem tek başkent olarak hizmet eden şehir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Babil
Soru Açıklaması
16.
Assur Krallığı’nın merkezinde bulunan kışla saraya ne ad verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Ekal maşarti
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi ölünün iç organlarının dağıtıldığı kavanozlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Natron
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Yeni Assur krallığının genişleme ve güçlenme sürecini başlatan krallardan biridir?
Doğru Cevap: "C" II. Assur-dan
Soru Açıklaması
19.
Mısır piramitlerinin en büyüğü hangi Mısır kralı tarafından yaptırılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Keops
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki kentlerden hangisi Assurlular'a ait bir yerleşim değildir?
Doğru Cevap: "B" Kuşşara
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.