Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi
Deneme Final Sınavı 5
1.
Aşağıdakilerden hangisi eski başkent Assur'dan sonra Yeni Assur döneminde başkentli yapmış şehirlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Ninive
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Assur başkenti olmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Balavat
Soru Açıklaması
3.
Yeni Babil Krallığını tarih sahnesinden silenler kimlerdir?
Doğru Cevap: "A" Persler
Soru Açıklaması
4.
Assur tarihini öğrenmek ve kronolojisini (zamanı) belirleyebilmek için yazılı belgelerden hangilerinin değerlendirilmesi gereklidir?
Doğru Cevap: "E" Kral yıllıkları ve limmu listeleri
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi sefer yapılan bölgelerde, ulaşılan son noktalarda ana kayalar üzerine yapılan kabartmalarla birlikte Assur’u yüceltmek amacıyla yazılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Gösteriş yazıtları
Soru Açıklaması
6.
Aşurbanipal döneminde kült merkezi olarak öne çıkan yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Harran
Soru Açıklaması
7.
Eski Mısır'daki 3. Sülale’nin son kralı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Huni (MÖ 2599-2575)
Soru Açıklaması
8.
Yeni Assur kral listeleri ve kralların yıllıkları MÖ bin yıllarından itibaren Assur krallarının adlarını vermekle birlikte, krallığın genişleme ve güçlenme sürecinin MÖ onuncu yüzyılda başladığı anlaşılmaktadır. Buna göre hangi kral ile bu sürecin başlamış olduğunu ortaya çıkar?
Doğru Cevap: "C" II. Assur-dan
Soru Açıklaması
9.
Günümüze kalan en uzun papirüs hangi şıkta verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Harris Papirüsü
Soru Açıklaması
10.
Assur ülkesinin Tanrı eşleştirmelerinden hangisi doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" fırtına tanrısı Adad
Soru Açıklaması
11.
Yeni Assur Krallığı’nı, III. Şalmaneser sonrasında içine düştüğü karışık dönemden çıkaran kral kimdir?
Doğru Cevap: "B" III. Tiglat-pileser
Soru Açıklaması
12.
Sümer dini ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Tanrılara adanan tapınaklar farklılık göstermeksizin standart tipteydi.
Soru Açıklaması
13.
Yeni Assur Döneminde kral yıllıklarına ne ad verilirdi?
Doğru Cevap: "A" Annallar
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Sed Festivalinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Bu festival kralın dahi ölümlü olduğunu hatırlatır.
Soru Açıklaması
15.
Mısır'da Eski Krallık dönemi hangi yılları kapsamaktadır?
Doğru Cevap: "B" MÖ 2650-2134
Soru Açıklaması
16.
Mumya yapılırken, iç organların konulduğu vazolara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Kanopik
Soru Açıklaması
17.
 • Güvenliği sağlamak
 • Bürokrasi ve yönetici sınıfın giderleri için gelir sağlamak
 • Tapınaklara zengin hediyeler sunmak
 • Vergilerin düzenli ödenmesini sağlayacak güç gösterisinde bulunmak
 • Yeni işgücü elde etmek
 • Aşağıdakilerden hangisi Yeni Assur ve Yeni Babil krallarının sefere çıkma nedenleri arasındadır?
  Doğru Cevap: "E" I-II-IV-V
  Soru Açıklaması
  18.
  Kuzey Mezopotamya ve Doğu Akdeniz kıyılarında tarım, hayvancılık, yerleşik yaşam ve çanak çömlek üretimi aşağıdaki hangi dönemde başlamıştır?
  Doğru Cevap: "B" Neolitik Dönem
  Soru Açıklaması
  19.
  Yeni Assur Krallığı döneminde sanatın ulaştığı seviyeyi gösteren en önemli eserler aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Duvar Kabartmaları
  Soru Açıklaması
  20.
  Dünyanın  yedi harikasından biri olan yapıt hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Keops Piramidi
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.