Fatih Dönemi Askeri ve Siyasi Gelişmeler

1- Fatih Dönemi Askeri ve Siyasi Gelişmeler (1454-1480)

Fatih dönemi ; Osmanlı Aleyhine faaliyetlerde bulunan Sırbistan üzerine dört sefer düzenlendi. Bu seferler sonucunda Belgrat hariç Sırbistan fethedildi.

Cenevizlilerden alındı. Cenevizliler Amasra’dan çıkarıldı.

Mora halkının um despotlarının baskısı sonucunda Osmanlı Devletinden yardım istemesi sonucu düzenlenen seferle Mora Osmanlı Devletine katıldı.

Mora’nın alınması Akidenizde hâkimiyet sağlanması acısından atılan önemli bir adım olmuştur.

Sinop ve Kastamonu çevresine hakim olan îsfendiyar Beyliğine son verildi.

Osmanlıya vergisini ödemeyen ve Akkoyunlu Devleti ile ittifak Trabzon Rum İmparatorluğu üzerine yöneldi. Trabzon alınarak Karadeniz’in Anadolu sahilinde güvenliği tam olarak sağlandı.

Amasra, Mora ve Trabzon’un alınması Bizans’ı yeniden diriltme umutlarını sona erdirdi.

Eflak Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlı Devletine bağlandı. Eflaki bu dönemde yöneten Vlad Çepeş (Kazıklı Voyvoda) Macarlar ile ittifak yapınası üzerine düzenlenen sefer sonucunda Osmanlı Devletine bağlı bir Eyalet haline getirildi.

1462 tarihine kadar Osmanlı Devletine karşı düzenlenen haçlı Seferlerine katılan Bosna üzerine sefer düzenlendi ve Bosna Osmanlı Devletine katıldı.

Balkanlarda düzenlenen seferler sırasında Osmanlı Devleti karşı ittifaklar kuran Karamanoğulları üzerine düzenlenen seferirde bu beyliğe son verildi.

Akkoyunlu hükümdarı Uzun Haşan Osmanlı Devletine karşı Avrupalı Devletlerle ittifak yapınası, hâkimiyet sahasını Doğu Anadolu’da genişleterek Anadolu Türk birliğini bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunması üzerine Fatih sefere çıktı. Erzincan yakınlarında Otluk beli’de yapılan savaşı Uzun Haşan kaybetti

Savaşı sonucunda;

  1. Doğu Anadolu Osmanlı hâkimiyetine girdi
  2. Akkoyunlu devleti yıkılına sürecine girdi.

Karadeniz ve Asya ticaretine sahip Fermank isteyen Fatih, Gedik Ahmet Paşa komutasında bir orduyu Kırıma gönderdi. G.A. Paşa Cenevizlileri Kırımdan çıkartı. Kırımı Osmanlı Devletine bağladı. Kırımın Osmanlı Devletine Bağlanması ile;

  1. Karadeniz bir Türk gölü haline geldi.
  2. Karadeniz ticaret yolu Osmanlılara geçti.
  3. Lehistan üzerine doğudan yapılacak seferler için üs kazanıldı.

Osmanlı devletine ödediği vergiyi kesmesi üzerine düzenler seferle Osmanlı Devletine katıldı.

Balkanlarda Osm. ilerlemesi ve Adriyatik kıyılarına ulaşılası sonucunda l0 yıl devam eden  Osmanlı-Venedik savaşları başladı. 1479’ da yapılan barış antlaşması ile savaş sona erdi. Venediklilere bazı ticari ayrıcalıklar verildi. (Osmanlı Tarihindeki ilk imtiyaz fatih dönemi)

Amaç : 
  •  Osmanlı devletinde ticari hareketliliği sağlamak.
  • Venediklileri Haçlı birliğinden çıkarmak.

Arnavutluk üzerine daha önce üç sefer düzenlendi.

Fakat bir sonuç alınamadı. Düzenlenen üçüncü sefer sonunda Venediklerin egemenliğindeki Aınayutluk Osmanlı devletine katıldı.

Eğe denizindeki, Bozcaada, Semadirek, Limni, Taşoz, İmroz, Midilli, Eğriboz adaları alındı

G.A. Paşa Yunan adaları olan Zenta, Aya Inavra ve Kefalonya adalarını aldı(1479)

Fatih zamanında Rodos adası kuşatıldı. (1480) Fakat alınamadı.

G.A. Paşa İtalya üzerine sefer düzenledi. Napoli Krallığına ait Otronto şehrini aldı. Fatihin ölümü üzerine ensefere son vererek geri döndü. (1481)

Fatih döneminde Osmanlı-Memluk ilişkileri bozulmaya başladı. Bunun sebepleri;

  1. Dulkadir oğullarının Osm. himayesine girmesi.
  2. Fatihin, Hicaz su yollarını tamir etmek istemesi.

Fatih bu meseleyi çözmek için Memluklar üzerine sefere çıktı. Sefer sırasında ölümü üzerine sefer yarım kaldı (1481)

Fatihin ölümünden sonra II. Beyazıt tahta çıktı. Kardeşi Cem Sultan tahta geçmenin kendi hakkı olduğunu ileri sürmesi sonucu isyan etti. Yapılan mücadeleyi Cem Sultan kaybetti…