Haçlı Seferlerinin Sonuçları

 • Kiliseye ve din adamlarına duyulan güven azalmıştır.
 • Derebeylik rejimi sarsılmıştır (güçsüzleşmiştir)
 • Skolastik düşünce zayıflamaya başlamıştır.
 • Akdeniz limanları ve Akdeniz ticareti önem kazanmıştır.
 • Venedik ve Ceneviz gibi İtalyan şehir devletleri Akdeniz ticareti sayesinde zenginleşmiştir.
 • İslam dünyasındaki (Doğu) teknik buluşlar Avrupa’ya taşınmıştır.(Kağıt, matbaa, pusula, barut, dokuma, cam, deri işleme) 
 • Bazı Müslüman alimlerin (İbn-i Sina, Farabi) eserleri Avrupa’ya taşındı.
 • Anadolu, Suriye, Filistin, İstanbul gibi bölgeler harap olmuştur.
 • Türklerin İslam dünyası içindeki değeri artmıştır.
 • Türklerin Batıya ilerleyişi duraklamıştır.
 • Avrupalılar İslam medeniyetini yakından tanımışlardır.
 • Burjuvalar ve Krallar güçlendi.

Çocuk Haçlı Seferleri

Dördüncü Haçlı Seferi ile Beşinci Haçlı seferi arasındaki dönemde, Almanya ve Fransa’da başlayan iki büyük kalabalık çocuk ve halk grubunun Kudüs’e gitmek üzere karadan uzun yürüyüşlerle Avrupa’nın sahillerine gitmesidir.

Haçlı seferlerinden etkilenen devletler

Anadolu Selçuklu

Büyük Selçuklu

Eyyubiler

Zengiler

Danişmentliler

Memlükler

Fatımiler

Bizans

MAGNA CHARTA (BÜYÜK ŞART)1215

Aslan yürekli Rişar’ın kardeşi Yurtsuz Jan İngiltere kralı olunca soyluların baskısı ile karşılaşmış ve Magna Charta’yı imzalamak zorunda kalmıştır.

Not 1: Avrupa’da demokrasi çalışmalarının başlangıcıdır. Parlamentonun kurulmasına zemin hazırlamıştır.

Not 2: İlk kez hükümdarın yetkilerinin kısıtlanması açısından Sened-i İttifak’a, Kanun üstünlüğünün kabul edilmesi açısından Tanzimat Fermanına benzer.

YÜZYIL SAVAŞLARI (1337-1453)

İngiltere X Fransa

  Başlangıçta İngiliz üstünlüğü olan savaşları, Fransa’da Jan Dark’ın etkisi ile Fransa lehine değişmiş ve İngiltere mağlup olmuştur. Sonuçlar:

 • Top ilk kez 1346 Kresy Savaşında İngilizler tarafından kullanıldı.
 • Savaşları devam ederken Kara veba salgını ile Avrupa nüfusunun üçte ikisi yok olmuştur.
 • Fransa’da milli duyguların gelişmesine neden olmuştur.

Çifte Gül savaşları 1455–1485

İngiltere’de yaşanan taht kavgaları

Lancester Hanedanı (Kral yanlısı) Kırmızı gül

York Hanedanı (Kral karşıtı) Beyaz Gül

İki hanedan da zayıflamış ve Tudorslar güçlenmiştir.

Bilim-Sanat

 • Romanesk
 • Gotik
 • Bizans

Önemli İsimler

Roger Bacon

Deneysel bilim

Fibonacci

Ortaçağın en yetenekli matematikçisi

Robert Grosseteste

Geometri, optik, astronomi

Dante

İlahi Komedya, Floransa.